Terensko vozilo prioritet lokalnog Crvenog krsta u narednom periodu

Opštinski  Crveni krst djelujući u skladu sa humanitarnim principima i misijom na kojoj počiva njegov rad, u protekloj godini realizovao je brojne aktivnosti, programe i projekte , kazao je predsjednik ove humanitarne organizacije dr Besim Kadić, na današnjoj redovnoj sjednici Skupštine Crvenog krsta, na kojoj su usvojeni Izvještaj o radu sa finansijskim poslovanjem za prošlu i Program rada za ovu godinu.