Uručene nagrade najboljima na konkursu CDPR „Moj prilog da svi ljudi budu zdravi”

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR) u saradnji sa Dječjim savezom Podgorica priredilo je povodom Svjetskog dana bez duvana, izložbu najboljih likovnih radova sa XXIII nagradnog Konkursa za likovne i literarne radove, organizovanog za učenike od četvrtog do devetog razreda osnovnih škola sa teritorije Crne Gore. 

“Tema tradicionalnog konkursa za likovne i literarne radove je bila jedinstvena, „Moj prilog da svi ljudi budu zdravi”, a povod raspisivanja konkursa bio je obilježavanje Svjetskog dana bez duvanskog dima, koji se ove godine proslavlja na temu: „Zaštita djece od uplitanja duvanske industrije” - „Protecting children from tobacco industry interference”, koju je odredila Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i aktuelna je tokom cijele godine”, saopštili su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka.

Dodaju da je izložbu u holu KIC-a „Budo Tomović” u Podgorici otvorila i uručila nagrade najboljima Ivana Radovanović, skulptorka i docent sa Likovne akademije na Cetinju: za prva mjesta u objema konkurencijama, sedmodnevni boravak na Veruši, za druga i treća mjesta i pohvale za nagrađene učenike/ce i škole monografije u izdanju CANU i Agencije za zaštitu životne sredine, kao i muzički CD-i sa Festvala “Naša radost”.

“Priređena izložba služi kao jedan vid prevencije, da građani vide na koji način djeca doživljavaju sve negativne strane pušenja po zdravlje. Istovremeno ova interesantna izložba pored promocije nepušenja, kao zdravog načina života ima i svoju edukativno - preventivnu funkciju. Naglašavamo da pušenje predstavlja takođe i veliki materijalno - finansijski udar na budžet i džep pušača i njegove familije. Pušenje (u prostoru u kojem je to zabranjeno, a tih prostora po Zakonu je veliki broj) predstavlja istovremeno i nepoštovanje crnogorskog Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda donesenog prije pet godina, avgusta 2019. godine”, istakla su iz CDPR

Saopštenje: Crnogorsko društvo za borbu protiv raka