Kreirana Platforma o saradnji ženskih odborničkih klubova

Platforma o saradnji ženskih klubova u skupštinama opština u Crnoj Gori zvanično je kreirana danas u prostorijama Građanske alijanse u Podgorici. Mreža ženskih odborničkih klubova do sada je ustanovljena u Bijelom Polju, Ulcinju i Nikšiću.

“Intencija je da se mreža proširi i na ostale opštine, u cilju unapređenja zajedničkih aktivnosti na poboljšanju položaja žena i drugih ranjivih kategorija društva u našim lokalnim zajednicama”, saopštile su kopredsjednice Ženskog odborničkog kluba SO Bijelo Polje, Gordana Knežević i Kristina Damjanović.

Izvor: Ženski odbornički klub SO BP