Uspješno realizovan projekat "Znanje i zdravlje-Droga ne“

Nevladina organizacija Novi poredak održala je konferenciju za štampu povodom realizacije projekta "Znanje i zdravlje-Droga ne'' čiji je cilj bio edukacija više ciljnih grupa o problemu narkomanije. U okviru projekta organizovano je niz informativnih aktivnosti koje doprinose prevenciji zloupotrebe narkotika kod srednjoškolaca i kod romske populacije, a realizovane su i edukativne radionice sa profesorima i roditeljima u cilju obuke i informisanosti u detekciji zloupotebe narkotka kod mladih.

Prema riječima koordinatora projekta prof. Radivoja Bogavca ono što je primijećeno kroz rad nevladinog sektora jeste da rješavanju nekih društvenih problema nedostaje sistematski pristup, tako da je projektom definisano više ciljnih grupa i osmisljen način kako da se najefektivnije utiče na njih da ne koriste droge i psihoaktivne supstance.

Realizovane su tri edukativne radionice sa 60 učenika JU Gimnazija ,,Miloje Dobrašinović” iz Bijelog Polja i dvije informativne radionice sa 40 učenika srednjih škola JU SMŠ ,,Vuksan Đukić” iz Mojkovca i JU SMŠ Andrijevica” iz Andrijevice čiji su cilj bila prevencija zloupotrebe narkotika i kojom prilikom su se srednjoškolci mogli upoznati sa svim negativnim aspektima korišćenja narkotika i pratećim posledicama.

Profesor Tomislav Tomović je istakao da su realizovane i dvije radionice sa 40 roditelja, a u svrhu edukacije rane detekcije upotrebe narkotika kod mladih i izrađena je i informativno-edukativna brošura za roditelje. Brošura sadrži smjernice rane detekcije i mehanizme detektovanja upotrebe narkotika i psihoaktivnih supstanci kod mladih, kao i smjernice šta treba činiti u tim slučajevima.

Takođe je u sklopu projekta održana jedna informativno edukativna radionica za Rome kojom prilikom se informisala i ova populacija vezano za štetnu upotrebu narkotika. Tokom realizacije projekta održana je i jedna informativna radionica sa profesorima koji su informisani o mehanizmima identifikacije i zaštite mladih od zloupotrebe droga.

U savremenom društvu agensi socijalizacije promijenili svoj intezitet uticaja na mlade. Ranije je to bila porodica, a sada su najprioritetniji mediji i grupa vršnjaka, pa su u okviru projekta  ,,Znanje i zdravlje-Droga ne'' formirani vršnjački edukatori i kreirane su i informativne brošure za njih. Uticaj vršnjačkih edukatora je takođe bitan i održana je informativna radionica i sa ovom ciljnom grupom kojom prilikom su mladi vršnjački edukatori obučeni da prenose znanje svojim vršnjacima o štetnosti upotrebe narkotika.

Predavači na projektu su bili prof.Tomislav Tomović i prof. Danka Gurešić.

Projekat je realizovan u partnerstvu sa NVO Korak promjene, uz podršku Ministarstva zdravlja Crne Gore i trajao je šest mjeseci. 

Radivoje Bogavac, prof.

 

Saopštenje i foto: NVO Novi poredak