Đukanović: Naš cilj je prosječna plata Evropske unije iz realnih izvora, ko vam kaže da se samo od kredita može živjeti, taj vas obmanjuje

“Danas kada kažemo naš cilj nije ni 700 eura prosječne plate, ni 900, nego naš cilj je prosječna plata građanina Evropske unije, jer mi želimo da ova zemlja bude članica Evropske unije, mi mislimo i vjerujemo da ona to može u sljedećih pet godina mandata predsjednika države. Ja sam ubijeđen da to može i brže, ali na način da pobijedimo na predsjedničkim izborima, da pobijedimo na parlamentarnim, da formiramo odgovornu vladu, da vlada nastavi da realizuje reforme, da u trenutku kada uđemo u Evropsku uniju imamo uslove za to da naš građanin ima prosječnu platu građanina Evropske unije.

To je održiv pristup, to je pristup koji čuva državu, koji nam čuva kuću, to nije avantura, to nije iluzija, to nije obmanjivanje ljudi”, poručio je predsjednički kandidat Milo Đukanović prisutnim građanima nikšićkih mjesnih zajednica Straševina, Kličevo, Rastoci i Ćemenac.

“Svako od nas kada razmišlja o svom stavu u susret predstojećim izborima čini mi se da mora da vodi računa o dva vrlo važna aspekta. Prvi je ono što je građanski interes svakog od nas. Taj građanski interes je da svako od nas živi bolje. Ako čovjek nema tu ambiciju onda nije  dovoljno odgovoran, a ako politika nema to za svoj cil jonda to nije pametna politika. U finalu da kažem interes svake odgovorne politike mora biti da unaprijedi životni standard ljudi čije interese zastupa. Tu se dakle ne razlikujemo sigurno, i naši nteres je da ovdje rastu penzije, da rastu plate, da ljudi žive bolje. U čemu se razlikujemo od naših političkih konkurenata. U tome što mi mislimo da politika ne smije biti sredstvo manipulacije. Ne smijemo obmanjivat iljude, ne smijemo im stvaratii luziju. Iluzija je ako ljudima obećavate da mogu stalno imati rastuće plate bez obzira da li rade i kako rade. Iluzija je, jer to prosto nije ekonomskio drživo”, istakao je Đukanović i nastavio. “Ako obećavate ljudima da će cio vijek živjet ii zkredita postavlja se pitanje ima li dovoljno ludih koji će davati kredite da biste vi mogli neodgovorno trošiti”, kazao je, između ostalog Milo Đukanović.

Saopštenje Demokratske partije socijalista