Pravilno nošenje burme i vjereničkog prstena: Tradicija koja se održala vjekovima

Da li znate na kom prstu se prema tradiciji nose burma i vjerenički prsten?

Tradicija razmjene burmi datira još iz starog Egipta, antičke Grčke i starog Rima. Još se u tom periodu burma nosila na četvrtom prstu lijeve ruke jer se vjerovalo da na ovom prstu postoji vena koja ide direktno u srce, a ovaj organ se smatra emocionalnim centrom tijela. Tu venu navodno su stari Rimljani nazvali "vena amoris" (na latinskom „vena ljubavi“. Međutim, sada se zna da ne postoji vena koja ide od četvrtog prsta do srca.

Tradicija nošenja burme na četvrtom prstu lijeve ruke ipak se zadržala do današnjih dana.

Ako ne želirte da slijedite tradiciju, niste u obavezi, naravno. Ali je to jedan od univerzalnih načina da drugi ljudi znaju da ste zauzeti.

Vjerenički prsten simbolizuje obećanje braka burma to samo učvršćuje. Tokom ceremonije vjenčanja vjerenički prsten se uglavnom prebacuje na desnu ruku, tako da burmu možete da stavite na lijevu.

Izvor:Kolektiv

Foto: Ilustracija, Pixabay

Tekst objavila:Ljilja Brajković