U ovoj zemlji od smeća prave struju i šire teritoriju svoje male države

U Singapuru svaki dan 2400 kamiona sakuplja smeće koje završava u četiri pogona za preradu otpada.

Sedam dana nedjeljno, 365 dana godišnje vatra sagorijeva smeće koje zagrijava vodenu paru. Ona pokreće turbine koje proizvode struju.

Gasovi nastali sagorijevanjem smeća filtrirju se više puta tako da u atmosferi ne završavaju opasne materije. Pepeo iz peći, koji u Singapuru zovu novi pijesak, koristi se za nasipanje novih ostrva i u građevini.

Singapur je tako uspio da riješi problem odlaganja smeća, da iz njega dobija električnu energiju i pri tom povećava svoju teritoriju. Sve to zajedno zvuči nevjerovatno.

Izvor:Kolektiv

Foto: Ilustracija, Pixabay

Tekst objavila:Ljilja Brajković