Datum rođenja otkriva vašu srodnu dušu - Poklapanje ovih brojeva će pokazati sve

Numerologija otkriva vašu srodnu dušu, procijenite da li ste kompatibilni sa vašim partnerom.

Potrebno je da izračunate svoj broj životnog puta i broj životnog puta vašeg partnera.

Broj se dobija tako što se svodi na jednocifren sabirajući sve brojeve iz datuma rođenja. Primjer: Ukoliko ste rođeni 18.4.1997. godine, računa se na sledeći način 1+8+4+1+9+9+7 = 39, 3+9 = 12, 1+2 = 3. Dakle, u ovom slučaju broj životnog puta je Trojka.

Kada odredite broj životonog puta za vas i vašeg partnera, provjerite da li ste kompatibilni:

Životni put 1 je najkompatibilniji sa 1, 3, 4, 5, 7

Životni put 2 je najkompatibilniji sa 2, 3, 4, 6, 8, 9

Životni put 3 je najkompatibilniji sa 1, 2, 3, 5, 6, 9

Životni put 4 je najkompatibilniji sa 1, 2, 4, 6, 7, 8

Životni put 5 je najkompatibilniji sa 1, 3, 5, 7, 9

Životni put 6 je najkompatibilniji sa 2, 3, 4, 6, 8, 9

Životni put 7 je najkompatibilniji sa 1, 4, 5, 7, 9

Životni put 8 je najkompatibilniji sa 2, 4, 6, 8

Životni put 9 je najkompatibilniji sa 2, 3, 5, 6, 7, 9

 Izvor i foto: Kolektiv. Me

Tekst objavila: Ljilja Brajković