Ove osobine djeca najčešće nasljeđuju od majke

Iščekujući rođenje djeteta budući roditelji se prepuštaju maštanju i u svojim mislima kreiraju sliku o tome na koga će više ličiti i čije će osobine biti dominantnije. 

Naučnici su ovu temu vrlo temeljno istražili i došli do zaključka da određene karakteristike djeca uvijek nasljeđuju od majke. 

Većina osobina koje su svojstvene ljudima su poligenske, odnosno uslovljene kombinacijom gena oba roditelja. Boju kože, kose ili očiju određuje upravo kombinacija gena majke i oca. Na oca će dijete najčešće „povući“ visinu, način skladištenja masti i probleme sa mentalnim zdravljem. A šta će to naslijediti od majke?

Metabolizam i stil spavanja se nasljeđuju od majke

Održavanje zdrave tjelesne mase je svakako povezano sa načinom ishrane i stilom života, ali i genetika igra važnu ulogu u ovom procesu. Naučnici su zaključili da je način na koji se akumuliraju „braon“ masti (koje se koriste kao izvor energije) zasnovan na genima majki, dok to kako tijelo čuva „bijele“ masti (koje se gomilaju u tijelu i mogu dovesti do gojaznosti) zavisi od gena koje se nasljeđuju od oca.

Obrasci spavanja, uključujući i nesanicu i cikluse sna i buđenja, djeca najčešće nasljeđuju od svojih majki, pokazala je naučna studija objavljena u magazinu Slip Medisin. Istraživači su ustanovili da postoji jasna korelacija između obrazaca spavanja majke i metrikama koje se uočavaju kod njihovih mališana.

Za intelekt djeteta je „zadužena“ majka

Geni koji su odgovorni za nivo intelekta nalaze se na X hromozomu. Žene takva hromozoma imaju dva, dok muškarci samo jedan. Dakle, na osnovu genetičkih karakteristika oba roditelja, vjerovatnoća da dijete naslijedi intelekt od majke je dvostruko veća, tvrde naučnici Odjeljenja sicoiloških nauka američkom Savjeta medicinskih istraživanja.

To ne znači da je uticaj očeva potpuno zanemarljiv kada je intelekt djece u pitanju, već da se on manifestuje na nešto drugačiji način – ulogom oca u odrastanju. U porodicama u kojima otac zauzima značajnu poziciju kod muške djece primećen viši nivo intelekta nego u porodicama u kojima muška figura odsustvuje ili je slaba.

Sklonost ka depresiji i poremećajima raspoloženja „ide“ po ženskoj liniji

Genetika igra značajnu ulogu i kada je mentalno zdravlje u pitanju. Nedavnim istraživanjima ustanovljeno je da životno doba u kome se muškarac ostvari kao otac utiče na kvalitet mentalnog zdravlja djece, ali jedna studija CentAUR Univerziteta pokazuje da i majke imaju uticaja.

Naučnici ovog univerziteta otkrili su, analizirajući 35 porodica sa ženskom djecom, da se sklonost ka depresiji i promjenama raspoloženja ipak nasljeđuju od majke. Zanimljivo je i da se depresija sa očeva na djecu ne „prenosi“, odnosno da nije nasljedna.

Način starenja dijete takođe nasljeđuje od majke

Procesu starenja, koji za sada niko nije uspio da izbjegne, najviše doprinose mitohondrije, i to one koje se nasljeđuju od majke, prenosi naučni magazin Sajens Dejli. Putem DNK ženskog roditelja mogu se prenijeti i mitohondrijalna disfunkcija ili bolest, koji starenje mogu pospešiti.

„Istraživanje je pokazalo da ukoliko dijete naslijedi od majke mitohondrijsku DNK sa određenim mutacijama, brzina starenja može biti neuporedivo brža“, istakao je doktor Nils-Goran Larson.

 

 

Izvor: Nezavisne novine

Foto: pexels.com

Tekst objavila: Jasminka Mulić