Savez slijepih će sistematski nadgledati pristupačnost biračkih mjesta

Savez slijepih Crne Gore će po prvi put sistematski nadgledati pristupačnost biračkih mjesta na izborni dan u sve tri regije Crne Gore. Pedeset nezavisnih, građanskih posmatrača/ica će posmatrati izbore na minimum 400 biračkih mjesta.

Cilj navedenih aktivnosti jeste nepristrasno i profesionalno izvještavanje i nadgledanje sprovođenja izbornog procesa u pogledu pristupačnosti biračkih mjesta, izbornih materijala i samog procesa glasanja za osobe s invaliditetom. Mobilni posmatrači/ice Saveza će vršiti monitoring u pet kategorija i to: okolina, prilaz, ulazni prostor u biračko mjesto, rad biračkog odbora, te uređenost prostorije biračkog mjesta u odnosu na fizičku pristupačnost i izborni materijal.

„Kako bismo i posredstvom ovih aktivnosti, podsjetili na bitnost dosljedne primjene koncepta ljudskih prava i nediskriminacije, među posmatračima/icama je angažovan i značajan broj osoba s invaliditetom.“- rekla je Anđela Dragović iz Saveza slijepih. Uz analizu izvještaja sa terena, Pozivni centar Saveza će primati i prijave nepravilnosti od strane osoba s invaliditetom.

Ovim putem pozivamo sve osobe s invaliditetom da iskoriste svoje biračko pravo i da nam na izborni dan prijave eventualne nepravilnosti u periodu od 07.00 - 21.00h, na brojeve telefona: 020/ 665 368, 067/347 427. Nakon izbora, Savez slijepih će svim zainteresovanim osobama s invaliditetom pružiti besplatnu pravnu podršku.

Na izborni dan, Savez će o svojim nalazima javnost obaviještavati putem saopštenja i objava na društvenim mrežama, a u ponedeljak, 12. juna će održati konferenciju za medije s preliminarnom ocjenom izbornog dana. Ovo posmatranje sprovodi se uz finansijsku i tehničku podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI). Nalazi posmatranja pripadaju Savezu slijepih i ne moraju odražavati nužno stav NDI-a, donatora ili Vlade SAD.

Saopštenje: Savez slijepih Crne Gore