"Vlada i poslanici PES-a da povuku sporne izmjene Zakona o državnoj imovini"

Šef poslaničkog kluba SD-a u crnogorskom Parlamentu, Boris Mugoša pozvao je Vladu i poslanike PES-a da povuku sporne izmjene Zakona o državnoj imovini predlaže da se o veoma važnom sistemskom Zakonu o državnoj imovini i potencijalnim njegovim izmjenama nakon 15 godina primjene koja je pokazala i odredjena diskutabilna praktična iskustva otvori ozbiljna javna rasprava; da se osim Vlade i Skupštine u dijalog uključe nezavisni eksperti za tu oblast, Zajednica opština, NVO sektor, privredna udruženja i dr.

Koliko je ozbiljan i kompleksan Zakon o državnoj imovini jer se njime uređuje korišćenje, upravljanje i raspolaganje stvarima i drugim dobrima koja pripadaju Crnoj Gori ili lokalnoj samoupravi, govori i činjenica da ga je Skupština donijela prije petnaest godina, odnosno 2009. godine i da od tada nije bilo izmjena i dopuna, osim 2011. samo u dijelu novčanih kazni za prekršaje i uskladjivanja sa Zakonom o prekršajima, naveo je šef poslaničkog kluba SD-a u crnogorskom Parlamentu, Boris Mugoša.  Prema njegovim riječima sada, 15 godina od donošenja navedenog sistemskog Zakona, prvo Vlada a onda i poslanici PES-a “na brzinu” i bez adekvatne javne rasprave predlažu veoma diskutabilne izmjene važnih članova ovog Zakona.

 Mugoša poziva Vladu da, kako navodi, amandmanski djeluje na svoj Predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnoj imovini i izbriše predloženu izmjenu člana aktuelnog Zakona o državnoj imovini kojom se suštinski urušava Ustavom definisana uloga Skupštine, jer Skupština prema tom predlogu neće više odlučivati o stvarima i dobrima u državnoj imovini vrijednijim od 150 miliona eura, kako to propisuje trenutno zakonsko rješenje, već će joj to pravo pripasti samo u slučaju da se radi o imovini vrednijoj od 300 miliona eura, a do te vrijednosti odlučuje samo Vlada.

“Takođe, pozivam kolege iz PES-a da povuku predlog svojih amandmana na navedeni Zakon koji su izazvali negativne reakcije predstavnika partija i vlasti i opozicije, NVO sektora i dr”, ističe Mugoša.  Mugoša na kraju predlaže da se o veoma važnom sistemskom Zakonu o državnoj imovini i potencijalnim njegovim izmjenama nakon 15 godina primjene koja je pokazala i odredjena diskutabilna praktična iskustva otvori ozbiljna javna rasprava; da se osim Vlade i Skupštine u dijalog uključe nezavisni eksperti za tu oblast, Zajednica opština, NVO sektor, privredna udruženja i dr.

Izvor:RTCG

Foto:Borba