Pripremljen Nacrt strategija o deinstitucionalizaciji

Tim Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS), na čelu sa ministarkom Naidom Nišić, pripremio je Nacrt strategije de-insti-tucionalizacije za period 2024 - 2028, koja se donosi prvi put u Crnoj Gori, a uključuje i Akcioni plan za ovu i narednu godinu.

Kako navode u saopštenju Ministarstva, cilj strategije je ostvarivanje prava na dostojanstven, nezavisan i kvalitetan život u zajednici kroz proces deinstitucionalizacije, podršku socijalnoj inkluziji, razvoj održivih i dostupnih usluga koje omogućavaju korisnicima da žive u najmanje restriktivnom okruženju.Predviđene su i aktivnosti za uspostavljanje nedostajućih usluga."Ova strategija se donosi radi prevencije institucionalizacije, deinstitucionalizacije korisnika/ca i transformacije pružalaca usluga da bi se osigurao život u porodici, odnosno zajednici, kao i razvoja usluga podrške za život u zajednici i savjetodavno - terapijskih i socijalno - edukativnih usluga.Ciljne grupe dokumenta su djeca bez roditeljskog staranja, sa smetnjama i teškoćama u razvoju i sa problemima u ponašanju, mladi i osobe sa invaliditetom, Romi i Egipćani, starije osobe, lica u ruralnom području, beskućnici i svi kojima je usljed posebnih okolnosti potreban određeni vid zaštite", navode u saopštenju.

 

Izvor: RTCG

Foto: RTCG