Mićović: Uvesti krivično djelo koje će sankcionisati napad na advokate

U Krivični zakonik Crne Gore kao posebno treba uvesti krivično djelo koje će sankcionisati napad na advokate, saopštio je predsjednik Advokatske komore Crne Gore Danilo Mićović na protestu advokata koji su se okupili povodom napada na njihovog kolegu Aleksandra Simonovića.

Mićović je poručio da je napad na advokate, napad na državu i da bez advokature nema ni pravne države.Na skupu podrške, pored advokata, prisustvovali su i govorili predstavnici notara, javnih izvršitelja i sudskih vještaka. Oni su istog stava kao i Mićović. Naveli su da je bitno da nosioci funkcija koje zalaze u pravnu oblast moraju biti zaštićeni. Poručili su da zakonom treba inkriminisati krivična djela koja se odnose na napad nanosioce pomenutih instanci koje su povezane sa pravnim sistemom Crne Gore. Nakon govora, svi prisutni su ostali ispred zgrade Osnovnog suda sat vremena, u okviru čega su obustavili rad kao znak podrške za kolege koje su doživjele napade.

 Kako bi osudili napad na advokata Aleksandra Simonovića advokati su se okupili i u Bijelom Polju. Imali su isti predlog da se u Krivični zakonik Crne Gore uvrsti novo krivično djelo "napad na advokata". "Da predložimo da, kako u zemljama regiona, konkretno u Srbiji, postoji krivično djelo 'napad na advokata' kao posebno krivično djelo kojim je predviđena kazna od 3 mjeseca do 3 godine, a za lake tjelesne povrede od 6 mjeseci do 5 godina, dok ako se advokatu ili članu njegove porodice nanese teška tjelesna povreda i kazna zatvora od 1 do 8 godina, mi sa ovoga mjesta i preko naših predstavnika u Upravnom odboru Advokatske komore predlažavamo da se pokrene jedna inicijativa prema Skupštini u smislu izmjene i dopune Krivičnog zakonika, kako bi i mi u Crnoj Gori imali identično krivično djelo kao naše kolege u Srbiji, a to je krivično djelo napad na advokata iz člana 336B", kazao je advokat Josif Božović.

 

Izvor: RTCG

Foto: RTCG