Potrebna veća podrška EU za poboljšanje ekonomije

Veoma cijenimo najavljenu dodatnu podršku kroz novi Plan rasta, i vjerujemo da će to biti efikasan mehanizam za pokretanje reformi koje su potrebne da se naš proces pristupanja vrati na pravi put, ali i da pokažemo našim građanima da pored svakodnevnih političkih razgovora, pristupanje EU je zapravo najbolji način da kroz intenzivan rad i konkretne, vidljive rezultate poboljšamo kvalitet života, poručila je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević na ministarskom sastanku “Plan rasta: rast i konvergencija za Zapadni Balkan” koji je održan u Tirani.

Ministarka Gorčević predstavila je reformske mjere, aktivnosti, indikatore i rezultate koje je Crna Gora planirala kroz nacrt Reformske agende za Instrument EU za reformu i rast. Ona je podsjetila da je Vlada usvojila nacrt Reformske agende početkom decembra 2023. godine, koji sadrži osnovne mjere u četiri oblasti politike i 22 podoblasti sa oko 90 reformskih mjera. „Tokom januara ove godine formulisali smo više od 300 aktivnosti, kao neophodne korake potrebne za sprovođenje reformskih mjera u četiri prioritetne oblasti politike: poslovno okruženje i razvoj privatnog sektora, digitalna i energetska/zelena tranzicija, razvoj ljudskog kapitala i vladavina prava“, kazala je Gorčević. Kako je objasnila, Crna Gora je, i prije usvajanja novog, veoma ambicioznog plana, predložila EU partnerima da je, zbog veoma zahtjevnog, složenog i skupog seta reformi koje su potrebne u okviru procesa pristupanja EU, potrebno povećanje podrške EU kako bi se podržala naša ekonomija i intenzivirao ekonomski rast. „Postoji nesumnjiva posvećenost pripremi Reformske agende i saradnji sa Evropskom komisijom, koja će biti potrebna za sprovođenje Plana rasta. U slučaju Crne Gore, ukupan iznos potencijalnih sredstava je 413 miliona eura, raspoređenih na sljedeći način: 137 miliona kroz EU grant i 275 miliona kroz povoljne kredite“, saopštila je Gorčević. Ovaj sastanak, koji se po drugi put održava u Tirani, bio je prilika da ministri evropskih poslova Zapadnog Balkana razmijene mišljenja o trenutnom statusu pripreme država za učešće u Planu rasta EU za Zapadni Balkan, kao i o koracima za približavanje jedinstvenom tržištu EU. Ministri su razmotrili trenutno stanje po pitanju pripreme Reformske agende i analizirali planirane reformske mjere i način na koji će njihovo sprovođenje doprinijeti postizanju ubrzane ekonomske konvergencije za region. Sastanku ministara evropskih poslova zemalja Zapadnog Balkana su koopredsjedavali generalni direktor Direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, Gert Jan Kopman i glavna pregovaračica za vođenje pretpristupnih pregovora Republike Albanije, Majlinda Duka.

 

Izvor: RTCG

Foto: gov.me