Spajić: Borba protiv korupcije ima pravni i ekonomski značaj

Sveobuhvatna borba protiv korupcije ima izuzetan pravni i ekonomski značaj i zbog toga su potrebne snažna politička volja, djelotvorna strategija i uključenost cjelokupnog društva, kazao je premijer Milojko Spajić.

On je na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji, koju je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), rekao da je vizija Vlade moderno, demokratsko društvo, vladavine prava i jakih institucija koje uživaju povjerenje građana.Prema riječima Spajića, korupcija je ne samo negacija prava, pravde i nepristrasnosti, već i krupan ekonomski problem.„Sveobuhvatna borba protiv korupcije ima izuzetan pravni i ekonomski značaj, i stoga je potrebna snažna politička volja, djelotvorna strategiija, kao i uključenost cjelopkupnog društva, organa za sprovođenje zakona, poslovne zajednice, građana i civilnog sektora na podizanju svijesti o potrebi afirmacije nulte stope tolerancije na korupciju“, naveo je Spajić.

IZVOR.MINA