Crna Gora posvećena Ciljevima održivog razvoja UN-a

Pristupanje Evropskoj uniji i ostvarenje ciljeva Agende 2030 su kompatibilni procesi.

Koordinacija i uvezivanje reformi na tim poljima daju bolje rezultate u praksi, potvrđuju posvećenost Crne Gore vrijednostima i standardima EU i UN-a, i u krajnjem doprinose daljem ukupnom razvoju crnogorskog društva, ocijenjeno je u razgovoru ministarke evropskih poslova Maide Gorčević i rezidentnog koordinatora sistema UN u Crnoj Gori Pitera Lundberga. Lundberg je poručio da Crna Gora može da računa na dalju punu podršku UN-a u svim oblastima koje su važne i doprinose održivom razvoju. U tom kontekstu, on je ukazao na značaj ubrzanja reformskih aktivnosti iz procesa pristupanja EU istakavši da napredak na putu prema EU, predstavlja iskorak u oblasti usvajanja standarda i vrijednosti UN-a. Ministarka Gorčević je zahvalila na podršci UN-a u dosadašnjim reformskim procesima istakavši da su ti rezultati učinili da je Crna Gora pouzdan partner UN-a snažno opredijeljen da doprinese daljem radu i multilateralnom djelovanju te Međunarodne organizacije. Poručila je da će Vlada nastaviti posvećeno da radi na ispunjavanju ciljeva iz agendi održivog razvoja UN-a i ljudskih prava. „Kao što radimo na procesu pristupanja EU, jednako posvećeno nastavljamo da radimo i na ispunjenju Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija čija je Crna Gora ponosna članica. Svjesni smo da su ta dva procesa neodvojiva i da je njihova uspješna realizacija garant demokratskog, ekonomskog i ukupnog razvoja našeg društva“, poručila je Gorčević.

Izvor:RTCG