SDT da ispita navode Mugoše

Apelacioni sud pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da ispita navode sutkinje Višeg suda u Podgorici Suzane Mugoše, vezane za predmet "državni udar“, i da od nje zahtijeva da dostavi dokaze za svoje tvrdnje.

Mugoša je u ponedaljak saopštila da SDT treba da utvrdi sve činjenice i okolnosti oko donošenja prvostepene i drugostepene odluke u slučaju "državni udar" i navela da je uvjerena da je odluka Apelacionog suda "kupljenja". Iz Apelacionog suda su ocijenili da je takva tvrdnja Mugoše neprimjerena, da narušava dostojanstvo i ugled sudijske funkcije i sudstva i povjerenje javnosti u pravosudne institucije. U saopštenju se navodi da je Apelacioni sud, kao drugostepeni sud, odlučujući o izjavljenim žalbama protiv presude specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici, uvažio žalbe branilaca optuženih. “Pa je povodom tih žalbi i po službenoj dužnosti ukinuo prvostepenu presudu u osudjujućem dijelu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno sudjenje pred potpuno izmijenjenim vijećem”, kaže se u saopštenju. Iz Apelacionog suda su istakli da je vijeće ukinulo prvostepenu presudu jer su u postupku njenog donošenja i u samoj presudi počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Kako su naveli, zbog tih povreda odredbi, nijesu mogli biti prihvaćeni ni činjenični, ni pravni zaključci u prvostepenoj presudi, kako u odnosu na postojanje krivičnih djela za koje su optuženi oglašeni krivim, tako i u odnosu na postojanje njihove krivice za ta djela. “Navedenu odluku ovaj sud donio je na osnovu ovlašćenja sadržanih u članu 407 Zakonika o krivičnom postupku”, rekli su iz Apelacionog suda. Oni su dodali da zbog toga iznenađuje izjava Mugoše da je „dodatno uvjerena da je odluka Apelacionog suda kupljena na način na koji je ukinuta jer su imali mogućnost da, ako su žalbe bile osnovane, izvedu drugi pravni zaključak i donesu oslobađajuću presudu a nijesu to učinili“. “S obzirom da joj kao dugogodišnjoj sudiji koja postupa u krivičnom referatu, mora biti poznato da se prvostepena presuda u kojoj su utvrđene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ne može preinačiti, već jedino ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak, kako je u ovom slučaju i postupljeno”, rekli su iz Apelacionog suda. Oni su poručili da će se uzdržati od svakog daljeg komentara, s obzirom da je postupak u toku. “Radi zaštite dostojanstva i integriteta ovoga suda i sudija, pozivamo SDT da ispita navode pomenute sudije i da od imenovane zahtijeva da dostavi dokaze za svoje tvrdnje”, kaže se u saopštenju. Iz Apelacionog suda su kazali da to traže posebno iz raloga što te tvrdnje mogu dovesti do uzmemiravanja javnosti. "Jer ih javno iznosi jedan nosilac sudijske funkcija čija je obaveza da svojim ponašanjem doprinosi očuvanju, afirmaciji i unaprjeđenju dostojanstva i ugleda sudijske funkcije i sudstva", rekli su iz Apelacionog suda. Oni su naveli da je Zakonikom o krivičnom postupku predviđeno da su službena i odgovorna lica u državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama, dužna da prijave krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaviještena ili za koja saznaju u vršenju dužnosti. Kako su rekli, nepostupanje po toj obavezi čini svaku osobu osnovano sumnjivom za krivično djelo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca ili, ukoliko se radi samo o „uvjerenju“ ili netačnim informacijama, radilo bi se o krivičnom djelu lažno prijavljivanje. Iz Apelacionog suda su istakli da je svaki sudija dužan da svojim ponašanjem u sudu i van suda poštuje i razvija standarde ponašanja koji doprinose očuvanju ugleda suda i izgradnji povjerenja javnosti u pravosuđe, kao i da čuva ugled sudijskog poziva i sudstva kroz pisanu i izgovorenu riječ. “Sudiji je zabranjeno da se u vršenju sudijske funkcije ili na javnom mjestu ponaša na način koji nije primjeren vršenju sudijske funkcije i da javno iznosi mišljenje o predmetu koji nije postao pravosnažan”, rekli su iz Apelacionog suda i dodali da povreda tih dužnosti predstavlja teži disciplinski prekršaj.

Izvor:MINA