Ibrahimović obišao gradilišta na sjeveru

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović, obišao je juče sa saradnicima gradilišta na sjeveru, kako bi se sagledalo trenutno stanje i ubrzala dinamika izvođenja radova na putnoj infrastrukturi.

Ibrahimović je obišao gradilište puta Lubnice-Jezerine i Rožaje-Špiljane, obilaznicu Rožaje, kao i radove na putnom pravcu Ribarevine-Berane, Kolašin-Mateševo i sanaciju potpornih zidova na putu Ribarevine-Dračenovac. Najavio je da se naredne godine može očekivati početak radova na nova dva značajna putna pravca. "Možemo očekivati početak radova na rekonstukciji magistralnog puta Berane-Rožaje, koji će biti finansijski podržan od Evropske investicione banke (EIB), kao i početak radova na rekonstrukciji regionalnog puta Most Zeleni-Vuča (dionica Biševo-Vuča oko 12 kilometara), čime će se nastaviti, kroz unapređenje putne infrastrukture, sa razvojem ovog dijela Crne Gore", rekao je Ibrahimović. On je podsjetio da je u ovoj godini je nastavljeno ili započeto sa realizacijom više projekata izgradnje i rekonstrukcije regionalnih i magistralnih puteva. Radovi su se realizovali na oko 260 kilometara regionalnih i magistralnih puteva i to 101 kilometar u sjevernoj regiji, 81 kilometar u centralnoj i 74 kilometra u primorskoj regiji.

Izvor:RTCG