Završen tekst Zakona o informacionoj bezbjednosti

Ministarstvo javne uprave (MJU) završilo je tekst prvog crnogorskog Zakona o informacionoj bezbjednosti i uputilo ga Evropskoj komisiji na procjenu i mišljenje, saopšteno je iz tog vladinog resora.

"Zakonom se propisuju mjere i prvi put standardi informacione bezbjednosti, informacionih sistema i podataka i određuju tijela koja će nadzirati informacionu bezbjednost. Zakon se odnosi na organe državne uprave i lokalne samouprave, pravna lica s javnim ovlašćenjima i pravna i fizička lica s pravom pristupa klasifikovanim podacima", navodi se u saopštenju. Iz MJU ističu da će Crna Gora usvajanjem ovog zakona biti prva država regiona Zapadnog Balkana koja će u oblasti cyber bezbjednosti u potpunosti uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa evropskom Direktivnom NIS 2 iz decembra 2022. kojom Evropska unija zahtijeva od država članica da do 17. oktobra 2024. godine donesu i objave niz strogih mjera i propisa koji se tiču potrebe jačanja cyber bezbjednosti. Ovim zakonom se, kako su kazali, jača kritična informaciona infrastruktura i propisuje operativni okvir za upravljanje slučajevima cyber incidenata i kriza. "Nakon što smo uspostavili Vladin CIRT koji je već operativan i daje rezultate, usvajanjem zakona steći će se uslovi za formiranje Agencije za sajber bezbjednost, kao drugog ključnog aktera", navodi se u saopštenju. Iz Ministarstva javne uprave su se zahvalili partnerima iz NATO-a i EU, crnogorskog civilnog sektora, akademske, poslovne i IT zajednice te brojnim pojedincima na doprinosu da Crna Gora dobije kvalitetan, moderan i efikasan sistemski zakon koji prvi put tretira ovu oblast.

Izvor:RTCG