Danas 32 godine od proglašenja Crne Gore za ekološku državu

Crna Gora obilježava danas 32 godine od proglašenja za ekološku državu. Deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na sjednici republičkog parlamenta koja je održana na otvorenom na Žabljaku 20. septembra 1991.

U deklaraciji je definisano strateško opredjeljenje države da usvaja i primenjuje najviše standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirode i ekonomskog razvoja na principima ekološki održivog sistema. Prošle godine je prvi put 20. septembar obilježen i kao državni praznik Dan ekološke države.

Izvor:MINA