Milatović ne može da potpiše zakone jer su rokovi istekli

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović obavijestio je Skupštinu Crne Gore da ne može da potpiše ranije usvojene zakone, je njegov prethodnik Milo Đukanović nije proglasio te akte u roku predviđenom Ustavom.

Kako se navodi u saopštenju Milatovićevog kabineta, odredbom člana 94 Ustava Crne Gore utvrđena je obaveza proglašavanja zakona od strane Predsjednika države i definisani su rokovi za izvršavanje te obaveze. Tako je, kako se navodi, propisano da je Predsjednik Crne Gore dužan da proglasi zakon u roku od sedam dana od dana usvajanja, odnosno u roku od tri dana ako je zakon usvojen po hitnom postupku ili da zakon vrati Skupštini na ponovno odlučivanje.

Stavom 2 istog člana, utvrđena je dužnost Predsjednika da proglasi ponovo izglasani zakon. “Uvidom u dokumentaciju nakon preuzimanja dužnosti Predsjednika Crne Gore, konstatovano je da bivši Predsjednik nije u propisanim rokovima proglasio dostavljene zakone niti je iste vratio Skupštini na ponovno odlučivanje, a u slučaju zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi - nije proglasio ponovo izglasani zakon. Pored navedenog, bivši Predsjednik nije službenim putem obavijestio Skupštinu Crne Gore o razlozima za nepostupanje po dostavljenim zakonskim tekstovima”, navodi se u saopštenju Milatovićevog kabineta.

Kako pojašnjavaju imajući u vidu da je nečinjenjem bivšeg Predsjednika došlo do proteka rokova predviđenih Ustavom Crne Gore, ali i činjenicu da Ustavom nijesu određene nadležnosti koje Skupština može vršiti, nakon raspuštanja, Predsjednik Milatović konstatuje da bi postupanje na način koji Skupština zahtijeva, bilo pravno neutemeljeno i dodatno opterećujuće po legitimitet zakonodavnog procesa koji je pratio donošenje predmetnih zakona.   “Svjestan izuzetne važnosti i naglašene socijalne komponente nekih predmetnih zakona, kao što su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i sl. Predsjednik smatra da je nužno da njihovo donošenje i proglašavanje, u cjelosti i nedvosmisleno, bude usklađeno sa Ustavom, bez davanja razloga koji bi kasnije mogli dovesti u pitanje njihovu održivost u pravnom sistemu Crne Gore”, poručuju iz Kabineta predsjednika Crne Gore.

Predsjednik će, kako kažu, uložiti svoj autoritet kako bi novi saziv Skupštine Crne Gore, koji će biti konstituisan nakon predstojećih parlamentarnih izbora, što prije bio u prilici da odlučuje o predmetnim zakonima, nakon čega bi se stekli uslovi da postupi u skladu sa dužnostima koje ima u postupku proglašavanja zakona. “Za Predsjednika Crne Gore zaštita ustavnog poretka predstavlja neprikosnoveni princip u obavljanju funkcije, naročito jer smo u proteklom periodu, u više navrata, svjedočili pokušajima njegovog ugrožavanja”, zaključuje se u saopštenju kabineta Predsjednika Crne Gore.

Izvor:RTCG