Za upotrebu asistivne tehnologije obučeno više od 30 stručnih radnika i saradnika (video)

Dvodnevna obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju u ustanovama i udruženjima socijalne i dječije zaštite održana je i u Bijelom Polju.

Više od 30 stručnih radnika i stručnih saradnika iz Bijelog Polja, Rožaja, Berana  i Mojkovca juče i danas u Udruženju “Oaza” sticali su znanja za korišćenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa oštećenjem sluha, vida, tjelesnim smetnjama, autizmom i intelektualnim smetnjama.

Na važnost asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom ukazala je danas i Svetlana Dujović, terener obuke.

“Asistivna tehnologija je bilo koje sredstvo ili pomagalo koje pomaže djeci sa smetnjama u razvoju da obave neki zadatak koji inače ne bi mogli obaviti ili da ga obave na lakši način. Uz pomoć komunikatora komuniciraju djeca koja neverbalizuju, mogu pritiskom na tipke da komuniciraju sa okolinom, tastature pomažu djeci koja imaju tjelesne smetnje, da bi i ona imala pristup raučunaru, a cijeli pripadajući softver pomaže  u razvoju komnukicionih sposobnosti kod djece”, pojasnila je Dujović.

Svetlana Dujović

Ona je istakla da je razvijen i softver za Crnu Goru od šest alipkacija za djecu sa smetnjama.

“U okviru projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“ pored Programa za obuku za primjenu asistivne tehnologije, razvili smo i softver za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju kako bi pružali podršku u procjeni potreba djece za asistivnom tehnologijom. Taj softver djeca mogu koristiti na velikim štampanim slovima ćirilice i biće doniran i Udruženju “Oaza””, navela je Dujović.

Dujović je podsjetila da je Dnevni centar iz Pljevalja 2017. godine otvorio Dnevni centar za asistivnu tehnologiju, te da su kroz jedan prekogranični projekat sa Srbijom nabavili računare, tablete, komunikatore, softvere,koji podržavaju rad sa djecom sa smetnjama.

“Svi ti uređaji su danas prezentovani učesnicima obuke, a Dnevni centar za asistivnu tehnologiju iz Pljevalja pružaće podršku svima sa sjevera Crne Gore. Spremni smo da primimo svakog ko dođe na procjenu, jer je jako važno da djeca budu procijenjena, da bi se krenulo u nabavku asistivne tehnologije”, dodala je Dujović, napominjući da pored nje obuku sprovodi i Žana Despotović.

Obuku je prošao i Ljubomir Budo Peruničić, defektolog oligofrenolog u Dnevnom centru “Tisa”, a kako je kazao za Radio Bijelo Polje, asistivna tehnologija je neophodna u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Ljubomir Peruničić

“Stekli smo nova znanja, iskustva i naučili neke nove metode rada. Ovakva tehnologija ne samo da će olakšati korekciju ometenosti kod djece,  već je od velikog značaja i za njihov samostalniji život i budući angažman”, rekao je Peruničić.

Obukom je zadovoljna i Dženana Agović iz Rožaja, koja je istakla da je neophodno konstatno usavršavanje stručnih radnika.

“Sve ono što smo naučili tokmova dva dana sigurno će nam koristiti u svakodnevnom radu sa djecom, jer je njihova zaštita i pružaje što kvalitetnijih usluga naš prioritet”, saopštila je Agović, dodajući da u Centru za djecu sa smetnjma u Rožajama imaju 13 djece.

Obuka za upotrebu asistivne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju osim u Bijelom Polju, održana je i u Herceg Novom i Podgorici, a obuku je do sada prošlo oko 60 defktologa, psihologa, pedagoga, fizioterapeuta, medicinskih sestara i njegovateljica iz ova tri crnogorska grada.

Projekat „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“finansijski je podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Darko Braič

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE