Okrugli sto o pravima djeteta sjutra u hotelu Franca

Okrugli sto u cilju promocije Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta – izazovi u primjeni, u organizaciji  Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore i međunarodne organizacije Save the Children, biće održan sjutra u hotelu “Franca”, od 11 časova.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore ranije je ukazao da Protokol još nije zaživio, zbog čega organizuje nastavak okruglih stolova za upoznavanje stručne javnosti sa značenjem i obavezama koje proizilaze iz ovog dokumenta. Poziv za učešće upućen je predstavnicima obrazovnih i ustanova socijalne zaštite, sudstva, tužilaštva i nevladinog sektora.

Generalna skupština UN je krajem 2011. godine usvojila III Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se odnosi na procedure podnošenja predstavki – žalbi Komitetu za prava djeteta, kao nadzornom tijelu za sprovođenje Konvencije. Usvajanjem Protokola međunarodna zajednica je nedvosmisleno stavila prava djeteta u ravan sa svim ostalim ljudskim pravima i kategorijama beneficijara ljudskih prava i priznala da i djeca imaju pravo da podnesu predstavku međunarodnom tijelu, kao i odrasli.  Djeca koja trpe bilo koji oblik kršenja garantovanih prava imaju mogućnost da podnesu predstavku Komitetu, ukoliko zaštitu nisu uspjela da ostvare u svojim državama. Fakultativni protokol o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima djeteta Crna Gora je potpisala 2012.godine u Ženevi, a Skupština Crne Gore je u julu 2013. godine donijela Zakon o potvrđivanju ovog dokumenta.