,,Bjelopoljski demokratski centar” brojnim projektima doprinosi jačanju NVO sektora (video)

Nevladina organizacija ,,Bjelopoljski demokratski centar”, brojnim projektima i aktivnostima doprinosi razvoju nevladinih organizacija na području naše Opštine, a učešćem u okviru projekta ,,Aktivna uloga nevladiinh organizacija – put do bržeg razvoja lokalne zajednice“, u okviru programa ,,Moja zajednica – snažna zajednica” koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija, u većom mjeri doprinijeće socijalnom, ekonomskom i političkom razvoju lokalne zajednice.

,,Pokušavamo da ojačamo kapacitete lokalnih nevladinih organizacija na koji način da učestvuju u radu Lokalne samouprave, ojačaju svoje tehničke i organizacione kapacitete, kako bi na što kvalitetniji način pružali usluge našim sugrađanima. Cilj je da osnažimo nevladine organizacije, jer je poznato da nijesu u dovoljnoj mjeri razvijene kako bi same pružile usluge građanima. Projektom smo obezbijedili i da NVO same iskažu probleme i potrebe na lokalnom nivou kada je u pitanju uloga istih”, kazao je gostujući u emisiji ,,Šta može NVO“ Radija Bijelo Polje, predsjednik NVO ,,Bjelopoljski demokratski centar“, Zdravko Janjušević.

Janjušević je podsjetio da su do sada realizovane brojne aktivnosti na području naše Opštine, kao i da je Centar uvijek otvoren i transparentan za realizovanje projekata, i učešće u svim društvenim procesima od javnog značaja.

,,Projekat u okviru programa ,,Moja zajednica – snažna zajednica” privodimo kraju, ali ćemo imati aktivnosti koje će obezbijedti da se lokalna uprava uključi u realizaciju istog.Planirano je i organizovanje okruglog stola na kojem će mišljenje i stavove iznijeti predstavnici lokalne uprave i NVO sektora”, dodaje Janjušević.

Na okruglom stolu biće predstavljeno istraživanje koje su u prethodnom periodu sproveli, a tiče se analize podataka, stanja NVO i oblicima saradnje sa lokalnom samoupravom, a to će, kako je istakao Janjušević, pokazati kakav je položaj NVO i njihovog djelovanja na lokalnom nivou.

Jedan od opštih ciljeva ovog projekta jeste jačanje participativne demokratije na lokalnom nivou kroz aktivnu ulogu nevladinih organizacija, dok se neki od specifičnih tiču podizanja nivoa znanja NVO, i jačanje unutrašnjih kapaciteta osoba uključenih u tim organizacijama.

NVO Bjelopoljski demokratski centar realizuje i projekat ,,Doprinos socijalnoj inkluziji Roma – put do brže integracije u lokalnu zajednicu”, a dosadašnje projektne aktivnosti doprinijele su rješavanju problema ove manjinske populacije, koji se tiču socijalne i zdravstvene zaštite, problema stanovanja i zapošljavanja.

,,I u narednom periodu realizovaćemo slične aktivnosti koje će ojačati ulogu Roma na lokalnom nivou. Svjesni činjenice da pripadnici ove populacije žive u veoma teškim uslovima, I mi moramo dati doprinost kako bi poboljšali njihov položaj”, naveo je Janjušević, i podsjetio da pored pomenutih realizuju i projekte ,,Primarna selekcija otpada – put ka rješavanju problema sa otpadom”, ,,U susret turističkoj sezoni kroz uređenje seoskih nekategorisanih puteva”, i u saradnji sa Ministarstvom sporta ,,Stop nasilju”.

AUDIO SNIMAK EMISIJE

Autorka: Eldina Bećirović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Dalibor Rakočević

Audio obrada: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE