Srušiti barijere koje otežavaju život OSI (video)

Lokalni plan akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021, kroz prioritetne oblasti i planirane aktivnosti, zaštitiće lica sa invaliditetom od diskriminacije i omogućiti im jednako uživanje svih ljudskih prava i sloboda, kazale su Nada Ćetković i Lidija Guberinić, članice Radne grupe koja je izradila ovaj dokument.

Gostujući u emisji “Osnaživanje i integraciija osoba sa invaliditetom” Ćetković i Guberinić su kazale da se cilj ovog dokumenta ogleda prvenstveno u promovisanju jednakosti i ravnopravnosti, kao preduslova kvalitetnijeg života lica sa invaliditetom.

“Iako realizacija ovog LPA ne može u potpunosti eliminisati dikriminaciju osoba sa inavliditetom, svakako je dobar temelj za promociju jednakosti i izgradnju jednog tolerantnijeg društva”, kazala je danas Nada Ćetković iz opštinske Kancelarije za OSI.

Ona je kazala da je inicijativa za izradu ovog Lokalnog plana akcije proistekla od samih lica sa invaliditetom, ali i da je on nastao kao rezultate potrebe usaglašavanja lokalnih dokumenata sa nacionalnim strateškim okvirom.

“Lokalnom planu akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021 prethode dokumenti koji su doneseni na nacionalnom nivou. Prije svega  on se oslanja na Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, za period 2017-2021 godina i Zakon o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koji je jedan od ključnih dokumenata u ovoj oblasti”, kazala je Ćetković, dodajući da su i od Ministarstva za ljudska i manjinska prava dobili preporuku da izrade ovaj akcioni plan.

Govoreći o oblastima koje su u ovom LPA izdvojene kao prioritetne, Ćetković je objasnila da su se potrudili da obuhvate sve aspekte društvenog života.

“Radeći na ovom dokumentu prikupljali smo sve relevantne podatke, realno sagledali uslove u kojima žive i stvaraju lica sa invaliditetom, konsultovali se sa svim ustanova koje pružaju usluge OSI i tek onda izdvojili prioritene oblasti i to njih deset -  poštovanje dostojanstva ličnosti lica sa invaliditetom; diskriminacija u oblasti pristupačnosti; diskriminacija u postupcima pred organima lokalne uprave i javnih službi; u oblasti socijalne zaštite, adekvatnog životnog standarda, samostalnog života i života u zajednici; u oblasti privatnosti i porodičnih odnosa; diskriminacija u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja; u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja; diskriminacija u oblasti zdravstvene zaštite i pristupa adekvatnim pomagalima, u oblasti političkog i javnog života i u oblasti kulture, sporta i rekreacije. Vjerujemo da ćemo realizacijom niza aktivnosti koje su usmjerene na ove oblasti  postići ravnopravnost lica sa invaliditetom i stvoriti lokalnu zajednicu bez diskriminacije”, kazala je danas Ćetković.

“Ništa o nama bez nas” načelo je kojim se vode sva lica sa invaliditetom, jer bez njihovog uključivanja u process donošenja odluka koje utiču direktno na njih, nema ni kvalitetnih rješenja.

“Nevladnie organizacije, prvenstveno one koje okupljaju osobe sa invaliditetom, najpozvanije su da govore o problemima sa kojima se svakodnevno susreću i zato su njihova iskustva bila od ogromne važnosti za izradu ovog dokumneta.  Tako da Radnu grupu činila i tri predstavnika koalicije Savez i to Rasema Hekalo iz Udruženja roditelja " Oaza ", Mirsad Dlakić iz Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac, kao i ja. Mislim da je to još jedan pokazatelj da smo spremni da učetvujemo u donošenju dokumenata koji direktno utiču na mijenjanje našeg položaja u društvu”, istakla je predsjednica Udruženja oboljelih od multiple skleroze, Lidija Guberinić.

Ona je kazala da su se pored nacionalnih strateških dokumenata, iskustva članova Radne grupe, prilikom izrade Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021 rukovodili situacionom analizom.

“Ta anliza zapravo predstavlja  realnu sliku o problemima i preprekama na koje nailaze lica sa invaliditetom. Zahvaljujući njoj smo definisali i aktivnosti, čijom će se realizacijom vjerujemo smanjiti stepen diskriminacije i isključivanja OSI iz društvenih tokova”, dodala je Guberinić, napominjući da je invaliditet lično svojstvo, ali da ne smije biti razlog da se na lica sa invaliditetom gleda kao na manje važne članove društvene zajednice.

Guberinić je istkla i da je zapravo diskirminacija uzročnik brojnih drugih problema, te da će se relizacijom ovog novog Lokalnog plana akcije zapravo stvoriti mogućnosti za kvalitetniju primjenu prethodna dva, Lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti (LPAI) za period 2017-2021. godina i Lokalni plan za razvoj usluga socijalne zaštite za period 2017-2021. godina.

Nacrt Lokalnog plana akcije za zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti za period 2018-2021 prošao je i javnu raspravu, a prema riječima Ćetković i Guberinić uvažili su sve prijedloge i sugestije, te se nadaju da će ovaj dokument odbornici usvojiti na narednoj sjednici, kako bi što prije krenuli u realizaciju planiranih aktivnosti.

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Milan Knežević

Audio obrada: Sanida Kajević

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE