Guberinić: “Najviše se obradujemo kada se zapošljavaju OSI“ (video)

Nevladino Udruženje oboljelih od multiplaskleroze je od osnivanja 2007. godine do danas proširila svoj djelokrug aktivnosti kada je u pitanju ciljna grupa.

Kako je kazala Lidija Guberinić direktorica tog usdruženja, više se ne bave samo pitanjima i pravima lica koji žive sa multiplaksklerozom, već i uopšte pravima OSI.

„Vremenom, kako smo postizali neke konkretne rezultate koji su unaprijedili kvalitet života lica koja žive sa MS, nama su se sve više obraćala lica sa drugačijim iu različitim stepenom i vrstom invaliditeta, tako da su ovi projekti koje trenutno realizujemo su usmjereni ka poboljšanju kvaliteta sveukupnog života lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Bijelo Polje“ istakla je Guberinić gostujući u emisiji „Šta može NVO“ Radija Bijelo Polje.

Ona je istakla da se trenutno sprovodi projekte pod nazivom „Stop diskriminaciji žena sa ruralnog područja u opštinama Bijelo Polje i Mojkovac“ koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, a koji se radi u saradnji Organizacije slijepih za Bijelo Polje i Mojkovac i „Lica sa invaliditetom imaju pravo na zdravlje“ koju finansira Ministarstvo zdravlja takođe u partnerstvu sa Organizacijom slijepih.

„U okviru projekta „Ništa o nama bez nas“ koji sada zatvaramo krajem juna, štampana je analiza primjene Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti za Bijelo Polje. Jer poslednji Lokalni plan koji je kreirala Opština bio je za period 2017-2021. godine, dogodila se korona, ona je bila i prošla i mi sada moramo početi sa izradom novih akcionih planova, a ova analiza je dragocjen dokument za našu Opštinu, jer je urađena na osnovu analize upitnika gdje su konkretne odgovore davala lica sa invaliditetom, koliko su upoznati o postojanju Lokalnog plana akcije i u kojoj mjeri su ciljevi i aktivnosti ovog plana realizovane. Očekujemo da nova komisija koja treba da se osnuje od strane Sekretarijata za društvene djelatnosti uzme podatke iz ove naše analize jer će im biti dobar putokaz u kom smjeru treba da idu“ istakla je Guberinić.

Guberinić je kazala da su dobili i grant za zapošljavanje lica sa invaliditetom, što je, kako je kazala, najviše obraduje.

„Sa partnerom DOO “Ipko“ realizovaćemo projekat gdje će biti uključeno osam lica sa invaliditetom, a nakon obuke planirano je da se zaposli pet lica na pet mjeseci kroz sam projekat, a nakon projekta ostaće četiri osobe na devet mjeseci“ istakla je Guberinić.

 

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE

 

Tekst: Vanja Šabanović

Foto, video i audio: Sanida Kajević