Odluka Apelacionog suda je nedopustiva!

Odluka da se sa 15 godina smanji kazna na 8 godina osuđenom za silovanje maloljetnice, sramni je čin za ponosnu i slobodarsku državu Crnu Goru. Problem djece je problem svih nas, stoga se danas moramo ujediniti protiv ove nedopustive odluke. Nadležni organi hitno da preispitaju odluku Apelacionog suda.

Kako je Ženski klub Skupštine CG inicirao  izmjenu Krivičnog zakonika CG u poglavlju koje se odnosi na ova krivična djela, gdje je žrtva maloljetno lice, te prepoznajući problem  niskih kazni izricanih od strane suda, jednoglasno su usvojene izmjene u Skupštini CG, gdje se pretpostavilo da će sudovi na svim nivoima, strogo voditi računa o kažnjavanju silovatelja!

Nedopustivo je nastavljanje loše prakse u kaznenoj politici ovih gnusnih krivičnih djela!

Sve institucije sistema imaju obavezu da medjusektorski i multidisciplinarno pruže svaku moguću pomoć i podršku žrtvama svih oblika nasilja.

Tražimo najstrože kazne za sve počinioce krivičnih djela protiv polnih sloboda, gdje su žrtve maloljetna lica- djeca, i izmjenu ove sramne odluke Apelacionog suda!

 

Saopštenje: Ženski odbornicki klub  SO Bijelo Polje