Realizovana obuka za primjenu Montessori metode

U okviru projekta ,,Rastimo uz nove metode usluga“ realizovana je obuka za primjenu Montessori metode, po akreditovanom programu obuke ,,Osnovi primjene Montesori pedagogije u radu sa korisnicima centara za dnevni boravak“. Obuku su, u sali hotela Franca, održali Dijana Mlađen i Jovan Martinović, licencirani treneri JU ,,Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje“. 

Projektom će se proširiti usluge Logopedskog centra kroz uvođenje novih usluga najugroženijim kategorijama društva.

Vlasnica Logopedskog centra ,,Logoškolica“,  Suada Drpljanin-Fetić, kazala je da su u okviru projekta kreirana dva radna mjesta i održana obuka za primjenu Tomatis metode. ,,Uvođenjem novih usluga, projekat će specifično uticati na poboljšanje socijalne uključenosti i kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju u Bijelom Polju. Ciljne grupe projekta čine djeca i mladi sa smetnjama u razvoju, članovi porodica osoba sa invaliditetom, predstavnici i članovi NVO-a koji se bave socijalnom inkluzijom, kao i predstavnici  lokalnih i nacionalnih vlasti koji se bave socijalnom uključenošću“, kazala je Drpljanin-Fetić naglasivši da se kroz projekat aktivno radilo a uvođenju Tomatis i Montessori metoda. ,,U dosadašnjem periodu implementacije projekta  se aktivno radilo na uvođenju Tomatis i Montessori metoda i to kroz nabavku adekvatne opreme i materijala, dok se danas u Bijelom Polju održava obuka za primjenu Montesori metode, po akreditovanom programu obuke.  U okviru projekta je definisana i promotivna kampanja čije sprovođenje je u toku, a tiče se promocije ženskog preduzetništva, kao i promocije novih usluga koje su uvedene u okviru projekta u Logopedskom centru Logoškolica. Realizacija projekta će trajati do 30. aprila ove godine, a ukupna vrijedost projekta je 51.055,65 eura, od čega doprinos Evropske unije iznosu 39.995,00 eura.

Projekat „Rastimo uz nove metode usluga“ se realizuje u okviru grant šeme Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom preduzetništvu i preduzetništvu mladih, koju realizuje Ministarstvo ekonomskog razvoja u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz finanskijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Tekst i foto: Magdalena Smolović