Nova rasvjeta u MZ Sutivan; Kroz dvije faze pokriveno oko 3km ulica

Mjesna zajednica Sutivan je shodno planiranim aktivnostima i Odluci Savjeta, završila dvije od ukupno tri faze izgradnje rasvjete u tom naselju.

Prva faza u dužini 1,5 km na potezu od magistralnog puta do kapele u Orahovičkoj rijeci, obuhvata i osvjetljenje pristupne staze prema školi "9 maj", kao i sportski poligon, na zadovoljstvo mladih generacija, koje uz nove golove, mreže i koševe sada imaju sve uslove za rekreaciju.

Druga faza  je u dužini od 1,3 km, od mosta na Sutivanskom potoku prema kući Bradića, te jednim krakom prema crkvi Svetog Jovana  uključujući i osvjetljenje same crkve, i drugim krakom prema Alilovićima i sutivanskoj džamiji i osvjetljenje same džamije.

Treća faza podrazumijeva, nastavak izvođenja radova na izgradnji rasvjete dalje kroz naselje prema Prestrekama, odnosno do raskrsnice Prestreke, Sutivan, Kukulje. Radovi na završetku izgradnje ove faze će uskoro početi, tako da će u Sutivanu ubrzo biti zaokružena priča u vezi  sa rasvjetom.

Apelujemo i pozivamo mještane, budući da su već neki nesavjesni pojedinci pokušali da na javnu rasvjetu prikače dodatne sijalice i povežu rasvjetu u svojim dvorištima, da to ne čine, jer u suprotnom biće podnijete prijave nadležnim organima, jer se  ne može dozvoliti postavljanje dodatnih sijalica bez odluke i saglasnosti Mjesne zajednice", navodi se u saopštenju MZ Sutivan.

U saopštenju se izražava velika zahvalnost lokalnoj samoupravi i predsjedniku Petru Smoloviću na pomoći, ne samo u vezi ovog projekta već za nesebičnu pomoć u vezi svih zahtjeva MZ Sutivan. Kao i firmi "LPN-ing" i Luki Kneževiću, izvođaču radova, na pomoći i kvalitetu izvedenih radova.

"U saradnji sa lokalnom samoupravom rješavamo sve probleme na teritoriji mjesne zajednice ali i dalje najveći problem predstavlja lokalni put kroz Sutivan", istakli su u MZ Sutivan.

Na inicijativu predsjednika Opštine g-dina Smolovića, urađen je projekat za rekonstrukciju puta  sa svim pratećim sadržajima, donesena Odluka o proglašenju javnog interesa, odluka o eksproprijaciji, revidovan projekat i sve ostalo što je neophodno, a  zbog vrijednosti projekta zahtjev za realizaciju  je upućen Vladi Crne Gore. Međutim, prethodne dvije vlade nijesu pokazale interesovanje za rješavanje problema Bijelog Polja, pa ni MZ Sutivan, tako da ostaje nada od aktuelne Vlade, da preduzme nešto povodom ove problematike, saopštili su iz MZ Sutivan.

izvor: bijelopolje.co.me