U okviru IPARD III programa više od 80 miliona eura za crnogorsku poljoprivredu, za podršku ruralnom turizmu 6,5 miliona eura

 U okviru IPARD III programa za period od 2021. do 2027. godine, za  razvoj crnogorske poljoprivrede biće utrošeno više od 80 miliona. Za podršku investicijama za razvoj ruralnog turizma planirano je 6,5 miliona eura, od ukupno 17 miliona eura, koliko je predviđeno da se  utroši  kroz Mjeru 7, rekao je, između ostalog, Miloš Kusovac na današnjoj prezentaciji IPARD III programa, održanoj u sali Skupštine opštine Bijelo Polje. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas su velikom broju  okupljenih  bjelopoljskih poljoprivrednika predstavili   Mjeru  7, podmjeru 7.1, koja će se realizovati kroz prvi IPARD III javni poziv.

„ Njime je opredjeljeno nešto više od 80 miliona eura za crnogorsku poljoprivredu, pored onih mjera koje su do sad bile implementirane, a odnose se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, na preradu i diverzifikaciju. Kroz ovaj program je predviđen i set mjera koje se odnose na agroekološke mjere, ruralnu infrastrukturu i mjere koje se odnose na lider i šumarstvo“, kazao je Kusovac. On je danas, između ostalog, poljoprivrednicima ukazao na kriterijume koje je neophodno ispuniti kako bi se uopšte moglo konkurisati na javni poziv koji će biti raspisan krajem februara ili početkom marta ove godine. 

„Korisnici ovog javnog poziva su fizička lica kao nosioci pravnog gazdinstva  i pravna lica, odnosno vlasnici mikro i malih preduzeća, koji  najkasnije do momenta raspisivanja javnog poziva moraju registrovati gazdinstvo. Oni koji se registruju kasnije od tog datuma, neće biti podržani. Tu je i naznaka koja se tiče toga, da firme koje su u državnom vlasništvu većem od 25% ne mogu konkurisati“, kategoričan  je Kusovac.

Dodaje da će  investicije biti  predstavljene u uredbi koja će uskoro biti dostupna na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a da je lokacija investicija drugačija u odnosu na prethodni javni poziv.

„Sada je čitava opština prihvatljiva jer nema kriterijuma od 600m nadmorske visine, budući da nam je skrenuta pažnja da se dio Bijelog Polja nalazi ispod 600m nadmorske visine, tako da se ovoga puta ovaj kriterijum neće razmatrati. Visina podrške u prosjeku iznosi 60% od dijela bez PDV-a. Ova podrška se može povećati na 70% ako konkuriše mladi poljoprivredni proiizvođač, mlađi od 40 godina ili sertifikovani organski proizvođač. Moguće je ostvariti i dodatnih 10% ako se investicija odnosi na upravljanje otpadom ili se odnosi na opremu za obnovljive izvore energije.Kroz ovaj javni poziv, poljoprivrednim proizvođačima na raspolaganju će biti 6 i po miliona eura od ukupno 17 miliona eura, koji su predviđeni da se utroše kroz mjeru 7 “, istakao je Kusovac, naglašavajući da  Mjera 7 sadrži tri podmjere, a da će javni poziv za prvu mjeru koja se  odnosi na podršku ruralnom turizmu, biti raspisan krajem februara ili početkom marta ove godine.

Sanja Bulajić iz Direktorata za plaćanje kazala je da će prvi javni poziv biti objavljen u Službenom listu Crne Gore i na internet stranici Ministarstva, te da je rok za podnošenje prijava 60 dana.

,,Zahtjev za dodjelu sredstava i potrebna dokumentacija, šalju se isključivo preporučenom poštom sa naznakom naziva i adrese podnosioca zahtjeva i napomenom da se ne otvara. To se šalje na adresu Ministarstva. Zahtjev za dodjelu podrške podnosi se na obrascu 1, koji je sastavni dio javnog poziva“, istakla je Bulajić, upoznavši prisutne o potrebnoj dokumentaciji.

Tekst: Magdalena Smolović

Foto:Vladimir Jelić