Učestvujte u planiranju Kapitalnog budžeta za 2024. godinu

Opština Bijelo Polje poziva sve sugrađane da aktivno učestvuju u planiranju Kapitalnog budžeta za narednu godinu.

“Predloge za izgradnju novih parkova, ulica, sportskih igrališta, vodovodne  infrastrukture  i drugih  sadržaja, za koje misle da su važni za život u njihovoj mjesnoj zajednici, sugrađani mogu davati  do 30. novembra, do kada traje Javna rasprava. Do konačnog usvajanja predloga budžeta moći će da se daju predlozi, nakon čega će Komisija razmatrati opravdanost svih predloga i u komunikaciji sa mjesnim zajednicama,najbolje prihvatiti",saopštili su iz Sekretarijata za finansije.

Ovom prilikom pozivamo sve sugrađane da učestvuju u kreiranju budžeta putem aplikacije UČESTVUJTE U PLANIRANJU KAPITALNOG BUDŽETA ZA 2024. GODINU

Prvi u Crnoj Gori, već drugu godinu zaredom, koristimo aplikaciju Učestvujte u planiranju Kapitalnog budžeta. Aplikacijom želimo čuti glas gradjana u formiranju opštinskog budžeta, izjavio je predsjednik opštine Bijelo Polje, Petar Smolović, dodajući:

“Jedan od postulata transparetnosti je učešće što šireg broja gradjana u kreiranju priorita u budžetu opštine. Sem sto postoji javna rasprava koja traje 15 dana o nacrtu budžeta, putem ove aplikacije svaki gradjanin može dati svoj predlog, šta misli da je važno za njega i okruženje u kojem živi”.

Sve predloge gradjana nadležne službe pažljivo će analizirati.

Sve o Nacrtu odluke o budžetu Opštine Bijelo Polje za 2024. godinu možete pronaći ovdje.

Centralna javna rasprava održaće se  27.11.2023. godine, u sali Skupštine opštine Bijelo Polje, sa početkom u 13 časova.

Izvor: Opština Bijelo Polje