Opština isplatila oko 100 hiljada premija za mlijeko farmerima

Bjelopoljski farmeri u periodu od decembra 2022. do maja 2023. godine proizveli su oko 2 miliona litara mlijeka, odnosno oko 11 hiljada litara na dnevnom nivou.

Za subvencije farmerima, Sekretarijat za poljoprivredu Opštine Bijelo Polje mjerama za podsticaj razvoja poljoprivrede obezbjeđuje 5 centi po litru za sve kooperante, koji isporučuju 150 i više litara mlijeka mjesečno.

“Otkup mlijeka na području opštine Bijelo Polje vrše četiri registrovane mljekare i to Mljekara Šimšić, Milka-MDK, Monte Bjanko i Mapa internacional koje imaju oko 300 kooperanata. Za navedeni period isplatili smo oko 100 hiljada eura, na osnovu odobrenih zahtjeva koji su predati” – kazao je sekretar Sekretarijata za poljoprivredu Kemal Alić.

On je podsjetio da je u Crnoj Gori otkupna cijena mlijeka varira, te da se kreće od 40 do 48 euro centi, a da Opština obezbjeđuje značajne premije od 5 centi po litru koje redovno isplaćuje. Dok su subvencije koje daje resorno Ministarstvo 16 euro centi po litru.

Prijave za naredno polugodište jun - novembar i isplate premija za isti predaju se od 01. do 15. decembra.

Izvor: Opština Bijelo Polje