Božović: "Servisi podrške neophodni su u kontinuitetu, a ne samo dok traje projekat" (video)

Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom se odnosi na proces pružanja podrške i inkluzije osoba u sve aspekte društva, tako je i „Udruženje za podršku OSI“ iz Bijelog Polja, uz brojne projekte koje su do sada realizovali, ali i one čija je realizacija u toku, kroz razne programe pokušava da doprinese što boljim uslovima za život osoba kojima je pomoć potrebna.

Koordinatorka Udruženja za podršku OSI, Dragana Božović je u emisiji „Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom“ Radija Bijelo Polje govorila o projektima koji su u toku, njihovoj implementaciji i težnji da servisi podrške zažive u institucijalnom smjeru.

„Naše udruženje realizuje projekat „Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“ u partnerstvu sa Savezom slijepih, koji je počeo prvog januara 2022 i završiće se krajem ove godine. Cilj projekta je da se razviju inovativni servisi podrške za samostalan život u zajednici OSI u ravnopravnoj osnovi, da se promoviše mogućnost razvoja i unapređenja usluga socijalne i dječije zaštite i jačanje kapaciteta likalnih organizacija OSI“ kazala je Božović.

Ona je napomenula da su mnogi servisi za podršku OSI kroz ovakve i slične projekte osnaženi te da će u narednom periodu, kroz koaliciju sa ostalim NVO sektorom na lokalnom nivou, inicirati kod lokalne samouprave, iznalaženja modela za finansiranje servisa podrške.

„Servisi podrške tada bi funkcionisali u kontinuitetu, a ne samo dok traje projekat, jer servisi licima sa invaliditetom nijesu hir već velika i značajna podrška, jer ako je LI aktivni član zajednice, porodica u tom slučaju mora da pruža podršku u svakom smislu, što onda dovodi do toga da taj član porodice nije u mogućnosti da razvije sve svoje afinitete. Zato bi servisi bili od velike pomoći“ kazala je Božović.

Ona je naglasila da je memortandum o saradnji potpisan sa lokalnom upravom koja će, sigurna je Božović, iznaći načina da finansira servise podrške uz partnerstvo sa nadležnim ministarstvom Ministarstvom i samih korisnicima.

Božović je istakla da to udruženje realizuje još jedan projekat pod nazivom „Prepoznajmo diskriminaciju osoba sa invaliditetom“ koji se takođe završava krajem godine.

„Projekat je usmjeren ka „branjenju“ dostojanstva LI i zasnovan je na ljudskim pravima, što znači da su sve aktivnosti sprovođenje sa aspekta ljudskih prava, a ne sa aspekta medicinskog ili nekih drugih modela. Tako da smo kroz ovaj projekat uključili i medije, u smislu da ne izvještavaju o tome da je neko lice sa invaliditetom uspjelo zato što ima neki nedostatak već zato što je učio i radio na tome da uspije, ili obratno u koliko nešto nije bilo dobro da se ne ističe njegov hedikep kao glavni krivac i slično. Osim toga ni u jednoj ustanovi, uključujući i škole, ne postoje znakovni tumači, ili senzorska signalizacija tako da su naše edukativne radionice usmjerene ka pokratanju svijesti kod tih institucija, da bi se LI na pravi način uključile u zajednicu“ istakla je Božović. 

 

AUDIO SNIMAK EMISIJE 

 

Tekst: Vanja Šabanović

Foto i video: Vladimir Jelić

Tonska realizacija: Milan Knežević

Audio obrada: Sanida Kajević