U okviru 11. Refesticona u toku radionice o nauci i robotici

U okviru 11. Refesticona u toku je radionica pod nazivom: "Budućnost je ovdje“, o nauci i robotici, u organizaciji NVO Politehnika i uz učešće učenika iz JU OŠ "Štampar Makarije" i JU OŠ "Risto Ratković".

Profesorica informatike, Biljana Krivokapić, kazala je da su radionice koncipirane tako da se učenicima pokažu sve mogućnosti koje pruža robotika.

"U pitanju su četiri radionice, od toga su dvije vezane za programiranje robota. Jedna radionica se odnosi na elektroniku. Četvrta radionica okuplja sve one koji su zainteresovani za stvaranje novih mapa i koncepta zadatka. Na neki način smo obuhvatili različite vještine, kao što su timski rad i vršnjačka edukacija, kreativnost i rješavanje problema“, kazala je Krivokapić i dodala da su ciljevi radionica: uoznavanje djece sa osnovama nauke i tehnologije, podsticanje kreativnosti i maštovitosti učesnika kroz praktične aktivnosti. Takođe, cilj je i razumijevanje osnovnih principa robotike i programiranja, kao i promocija timskog rada i saradnje među djecom.

Tekst: Maagdalena Smolović

Foto: Vladimir Jelić