Gordana Knežević i Kristina Damjanović kopredsjednice prvog Ženskog kluba u Skupštini opštine Bijelo Polje

Prva sjednica Ženskog kluba na kojoj je izabran kolegijum, održana je danas u Skupštini opštine Bijelo Polje. Kolegijum Ženskog kluba čine dvanaest odbornica, predstavnica svih odborničkih klubova u Skupštini Opštine, kazala je predsjedavajuća Vesna Pavićević, ističići da se nada će Ženski klub sve odluke donositi jednoglasno, kao što to čini na državnom nivou.

“Kao na Skupštini na državnom nivou konsenzusom, da ćemo se baviti svim bitnim pitanjima i da ćemo u istom pravcu djelovati, jer ono što smo na prošlom sastanku konstatovali, to je naš cilj, borba za ženska prava i prava djece, i pomjeranja granica u smislu pomjeranja instituta na državnom i lokalnom nivou, gdje bi žene zauzele veći broj mjesta na mjestima odlučivanja”, istakla je Pavićević.

Odbornica Suada Zoronjić je poručila da je njihov cilj da doprinesu  realizaciji značajnih projekata, s obzirom na to, da prvi put Skupština Opštine ima Ženski odbornički klub.

“Nadam se da ćemo raditi po uzoru na Ženski poslanički klub koji je bio u prošlom sazivu, i to je bila jedina svijetla tačka predhodnog saziva Skupštine. Sigurna sam da će sve žene ovde biti usaglašene, da će sve probleme rješavati u interesu građana  i bez  partijskih  odvajanja”, istakla je Zoronjić.

Ženski odbornički klub danas je za kopredsjednice izabrao Gordanu Knežević i Kristinu Damjanović, a za sekretarku Sanju Bojović.

Podršku Ženskom odborničkom klubu priliko donošenja potrebnih dokumenata i poslovnika o radu, uputila je  sekretarka Skupštine Opštine, Ajsela Pačariz.  

 U ime Građanske alijanse koja je inicijator formiranja Ženskog kluba u Skupštini CG, pa i lokalnog, formiranje Kolegijuma pozdravio je Pavle Čupić. 

Tekst: Tanja Dangubić

Foto: Vladimir Jelić