NVO Novi poredak održala edukativnu radionicu u Mojkovcu o bezbjednosti u sabraćaju

NVO Novi poredak je u nastavku realizacije projekta pod nazivom ,,Um na drum-Droga i alkohol ne!” realizovala još jednu edukativnu radionicu u JU SMŠ ,,Vuksan Đukić” u Mojkovcu. Cilj informativne radionice je bila edukacija srednjoškolaca u vezi konzumiranja alkohola i psihoaktivnih supstanci u saobraćaju.

Po riječima koordinatora projekta NVO Novi poredak, profesora Radivoja Bogavaca, alkohol je jedan od najznačajnijih činilaca koji utiču na psihofizičku sposobnost vozača kao učesnika u saobraćaju, a u poslednje vrijeme je sve češća pojava konzumacije i psihoaktivnih supstanci prilikom upravljanja motornim vozilom. Kao i većina drugih narkotika alkohol i psihoaktivne supstance dovode do uzbuđenja, a zatim i do bitnog poremećaja u radu nervnog sistema. Kod vozača pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci oštećene su sve funkcije bitne za vožnju, psihičke i čulne, kao i motorni procesi, a stepen oštećenja srazmjeran je koncentraciji alkohola i droge u krvi.

Psihološkinja Danka Gurešić koja je jedan od predavača na projektu je istakla da postoji niz faktora u opsegu bezbjednosti u saobraćaju koji su ugroženi upotrebom alkohola i droge i koji dovode u životnu opasnost sve aktivne i pasivne učesnike u saobraćaju. Povećan broj saobraćajnih nezgoda koji su uzrokovani upotrebom alkohola i psihoaktivnih suptanci zavređuje pojačanu pažnju i još obimniji i intezivniji rad na prevenciji i edukaciji.

U daljnjoj realizaciji projekta su planirane i edukativne radionice sa vršnjačkim edukatorima čime se jednim dijelom obezbjeđuje i održivost projekta. Predavači na programu edukacije su profesorica Danka Gurešić i profesor Tomislav Tomović.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kapitalnih investicija Crne Gore i traje šest mjeseci.

Izvršni direktor NVO Novi poredak prof. Radivoje Bogavac

 

Saopštenje i foto: NVO Novi poredak