Održana javna debata u okviru projekta ,,Građani za bolju lokalnu zajednicu”

U okviru projekta ,,Građani za bolju lokalnu zajednicu", danas je u hotelu Franca održana javna debata, u organizaciji NVO ,,Novi poredak" u partnerstvu sa Centrom za demokratsku tranziciju, u okviru projekta Action see. 

Tema javne debate, što je ujedno i jedan ciljeva projekta je bila participacija građana u kreiranju lokalnih i javnih politika i iznalaženje mehanizama kvalitetnijeg učestvovanja građana u donošenju odluka na lokalnom nivou.

Na javnoj debati pratio se i indeks prisutnosti, aktivnosti i senzibiliteta partija u odnosu na potrebe građana prema lokalnoj samoupravi.

Partije koje su svojim prisustvom pokazale postojanje demokratskog kapaciteta za dijalog i uvažanje potreba građana su:

1.Aleksa Bečić-Dritan Abazović-Bijelo Polje za 21 vijek – Demokrate-Ura

2.SDP za život u Bijelom Polju

3.Ujedinjena Crna Gora-Goran Danilović ,,Ozbiljni ljudi za ozbiljan grad”

4.Savez za pomirenje-Svetislav Perišić ,,Život ne može da čeka”

Visok indeks senzibiliteta prema potrebama građana i elaboraciji njihovih problema pokazala je koalicija za 21 Vijek, a prvi čovjek navedene liste Marko Ljujić iznio je niz detektovanih problema i ukazao na perspektivu njihovog rješavanja, a koji se kreću od rješavanja problema infrastrukture, kvalitetnijeg vodosnadbijevanja, do rješavanja problema poljoprivrednog otkupa. Ispred URA-e, Aleksandar Srdanović iznio niz činjenica koje po njemu ukazuju na nekvalitetan odnos lokalne samouprave prema potrebama građana i ukazao  između ostalog i na netransparetno i nenamjensko raspolaganje opštinskim budžetom.

Aktivitet u mapiranju problema koji opterećuju građane u odnosu prema lokalnoj samoupravi ,pokazao je ispred SDP-a i Tufik Bojadžić svojim izlaganjem i iznošenjem činjenice da se potpuno gubi uloga građana u donošenju odluka i da takvo stanje treba hitno mijenjati.

Ispred Ujedinjene Crne Gore je odlučno je nastupio Ranko Radović koji je iznošenjem konkretne problematike jasno prikazao probleme koji opterećuju lokalnu samoupravu i koji predstavljaju barijeru ka ostvarivanju njenog kvalitetnijeg odnosa prema građanima, osvrnuvši se na budžet i ukazujući na njegovo nenamjensko trošenje, kao i na obesmišljavanje učešća građana u donošenju odluka. Boban Petrić je daljem detektovanju problematike iznio problem biznis zona i nepostojanje senzibiliteta prema ovom pitanju.

Prvi čovjek liste Saveza za pomirenje ,,Život ne moze da čeka”Svetislav Perišić približio je problematiku smanjene participacije građana u učestvovanju donošenja odluka na lokalnom nivou i ukazao na okolnosti i životni ambijent građana.

Kako navode iz ove nevladine organizacije ostale političke partije nijesu učestvovale na javnoj debati.

NVO Novi poredak smatra da se samo demokratskim dijalogom između političkih subjekata  mogu ustanoviti mehanizmi boljeg kvaliteta usluga građana na lokalnom nivou i da je javni diskurs na ovu temu osnovni input ostvarivanja potreba građana i preduslov demokratskog društva.

Saopštenje i foto: NVO ,,Novi poredak”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE