Postavljeni semafori na raskrsnici kod OŠ ,,Marko Miljanov”

U veoma ferkventnom dijelu grada, pored OŠ ’’Marko Miljanov’’ montirani su moderni semafori, sa jednim svjetlosnim modom zeleno svjetlo, koje pritiskom na dugme mijenja pješak koji želi preći ulicu.

Ovim tipom semafora se postiže efikasnost saobraćaja i smanjuju gužve koje su bile karakteristične za ovu raskrsnicu. Postavljanjem semafora podiže se nivo bezbjednosti učesnika u saobraćaju sa posebnom pažnjom prema učenicima osnovne škole.

U narednih nekoliko dana semafori funkcionišu eksperimentalno, sa treptućim modom – žuto svijetlo.

Semafore je postavila kompanija “PTT Inzenjering”  iz Podgorice, a investiciju je obzebijedio Sekretarijat za saobraćaj i stambeno-komunalne poslove Opštine Bijelo Polje, dok je vrijednost opreme 43.000,00 eura, izjavio je sekretar Dejan Luković.

 

Izvor: bijelopolje.co.me