Radionica "Plant intelligence, plant music and plant communication" održana u Bijelom Polju

Radionica "Plant intelligence, plant music and plant communication" održana je danas u bjelopoljskom Centru za kulturu, u okviru projekta britanske organizacije Green Culture 7 "Nurture nature through culture together".

Radionicu koja je okupila mlade ljude iz Bijelog Polja vodila je umjetnica Tigrilla Gardenia, koja je posebno bila oduševljena entuzijazom i mišljenjima mladih o kulturi, prirodi, njihovom uzajamnom odnosu.

 “Uvijek se radujem susretima i razgovorima sa mladim ljudima, jer su upravo oni ti koji mogu promijeniti svijet. Čini mi se da smo ih današnjom radionicom zainteresovali za ovu temu i nadam se će ih ovo ohrabriti da na svijet gledaju drugačije”, saopštila je Gardenia, dodajući da je oduševljena ljepotama Crne Gore i da se nada i raduje novom dolasku.

Radionica "Plant intelligence, plant music and plant communication" održana je u organziaciji britanske organizacije Green Culture 7 i Centra za kulturu iz Bijelog Polja.

Izvor: saopštenje Centra za kulturu