Skupština danas usvojila Statut i donijela više važnih odluka

Odbornici lokalnog parlmenta jednoglasno su danas usvojili  inovirani tekst Statuta Opštine, koji prema riječima Marine Petrić, glavnog administratora Opštine, sadrži nova, kvalitetna  rješenja, kojima  se želi profesionalizovati izvršna vlast, unaprijediti rješenja na kojima počiva sistem lokalne vlasti,  te omogućiti profesionalniji, odgovorniji i efikasniji rad.

“Od pružanja usluga na lokalnom nivou zavisi i kvaliatet života svih građana”, naglasila je glavna administratorka. Ona je podsjetila da se novine odnose na konstituisanje, nadležnost i održavanje Skupštine, izbor potpredsjednika Skupštine Opštine, koji će taj posao obavljati isključivo na volonterskoj osnovi, dok će predsjednik Skupštine kao i do sada, biti biran na profesionalnoj osnovi. Sekretar  Skupštine sa petogodišnjim mandatom, i po novom zakonu biće funkcioner sa svim nadležnostima koje  mu pripadaju.  Kada je  riječ o izboru predsjednika Opštine, Petrić je objasnila da se izmjene odnose na rokove prilikom izbora i nadležnosti predsjednika Opštine, a Statut sadrži i nove odluke kada je u pitanju izbor glavnog amdinistratora i glavnog gradskog urbaniste.

Skupština je danas usvojila i  Poslovnik  Skupštine, Detaljni urbanistički plan Lješnica, Odluku o osnivanju biznis zona “Nedakusi”, “Cerovo”, “Vraneška dolina”, “Bistrička dolina”, “Rakonje - Ravna Rijeka”, “Ribarevine-Poda”, izvještaje o radu  Vodovoda- Bistrica  i Turističke organizacije Bijelo Polje sa programom rada za ovu godinu, prijedloge  odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve i kreditnom zaduženju, izvještaje o radu Centra za djelatnosti kulture i Muzeja sa  programima rada za ovu godinu, plan i program rada sa finansijskim planom za 2018.godinu Centra za sport i rekreaciju, te izvještaj o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta za 2017. sa programom rada za ovu godinu. Takođe, prošli su i prijedlozi o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju broja potpredsjednika Opštine i  izmjenama  Statuta i  organizovanju JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „ Tisa“.

Skupština je većinom glasova usvojila i prijedloge odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Centar za sport  i rekreaciju, oslobađanju plaćanja dugovanja po osnovu naknade za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bijelo Polje za poreske obveznike DOO “Eko meso” u iznosu od preko 17 hiljada eura, finansiranju projekata u oblasti borbe protiv korupcije na lokalnom nivou i imenovanju jednog člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radija Bijelo Polje, koji su naknadno uvršteni u dnevni red današnjeg zasjedanja.

Prethodno su sa dnevnog reda povučeni prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji sa Kancelarijom za borbu protiv korupcije Bijelo Polje i iz imovinsko pravne oblasti.

Ocjenjujući rad sjednice parlementa, poslednje u ovom sazivu, predsjednik Džemal Ljušković je kazao da je najviši lokalni zakonodavni dom  bio primjer  uvažavanja korektne saradnje bez obzira na često suprostavljene stavove odbornika.

“Jedna od najvažnijih tačaka koje smo danas usvojili jeste  oslobađanje  kompanije Mesopromet od obaveza koje imaju prema lokalnoj samoupravi, u iznosu od preko 17 hiljada eura, a usvojene su i druge smo važne odluke. Ovaj parlament je bio primjer  uvažavanja i korektne saradnje, s obzirom da smo  bili jedinstveni kada se se ticala razvojnih pitanja Bijelog Polja”, kazao je Ljušković.

 

Autorka: Tanja Dangubić

Foto: Vladimir Jelić i Darko Braič

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SAWEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE