Književne opservacije”, Marijane Terić, značajan doprinos izučavanju fantastike

Monografija ,,Književne opservacije”, autorke Marijane Terić, predstavlja značajan doprinos izučavanju fantastike, kao književnog žanra, u okviru južne slavistike, saopšteno je na promociji ovog djela, održanoj u Kući Rista Ratkovića.

U ovoj monografiji sabrani su članci i eseji višegodišnjeg autorkinog istraživačkog rada na polju fantastike. Studija sadrži radove publikovane u naučnim časopisima i zbornicima s naučnih simpozijuma u zemlji, regionu i inostranstvu nastalih u periodu od 2014. do 2020. godine i predstavlja značajan doprinos izučavanju fantastike kao književnog žanra u okviru južne slavistike.

Autorka ovog književnog djela, Marijana Terić, istakla je da istraživanjem fantastičnih djela počela da se bavi na magistarskim studijama.

“Fantastična književnost je veoma složena, a fantatsika je neodvojivi dio svakog književnog djela. Čitajući Pavića ja sam počela da se upoznajem sa njom, a kasnije i kroz čitanje drugih autora”, kazala je Terić.

Naglasila je i da se fantatstika nalazi u središtu njenog istraživačakog rada, ali i dodala da žali što u Crnoj Gori nema mnogo autora koja se bave ovim književnim žanrom.

Takođe, Terić je kazala da joj je veliko zadovoljstvo što po prvi put učestvuje na Regionalnom festivalu fantastične književnosti, a zahvalnost za to, kako je napomenula, duguje Slobodanu Vukanović, koji je prepoznao značj njenog rada.

Sa Marijanom Terić danas je razgovarao rukovodilac Narodne biblioteke u Bijelom Polju, Edin Smailović, koji je takođe istakao da studija ,,Književne opservacije”predstavlja značajn doprinos izučavanju fantastike, kao književnog žanra.

Marijana Terić (1986, Nikšić) diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću – Odsjek za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Na istom fakultetu magistrirala je 2013. godine, stekavši time zvanje magistra nauke o književnosti. Doktor je društveno-humanističkih nauka (filološke nauke) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Objavljuje radove za više stručnih i naučnih časopisa za književnost. Pored monografije Književne opservacije (sagledavanje literarnih pojava) autorka je i monografije Unutrašnja strana vremena (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje, 2016).

 

Autorka: Sanja Dulović i Eldina Bećirović

Foto: Vladimir Jelić