Janjušević uvjeren da za Rome dolaze bolji dani

U susret 8. aprilu, Svjetskom danu Roma, danas je u okviru projekta ,,Doprinos socijalnoj inkluziji Roma – put do brže integracije u lokalnu zajednicu“, održana panel diskusija ,,Društveni položaj Roma u Bijelom Polju“, u hotelu Bijela Rada.

Na današnjoj diskusiji, koju je organizovala NVO ,,Bjelopoljski demokratski centar“, zaključeno je da se glavni problemi ove manjinske populacije tiču socijalne i zdravstvene zaštite, problema stanovanja, obrazovanja i zapošljavnja.

,,Lokalna samouprava formirala je radnu grupu za određivanje lokacije za izgradnju stambenih jedinica koje će doprinijeti da se, već početkom drugog godišnjeg kvartala, odredi zvanična lokacija za stanovanje. Jedna od aktivnosti Opštine jeste da se usvoji novi plan za integraciju Roma, tako da sam uvjeren da za Rome dolaze bolji dani, kada svi sa radošću možemo reći da živimo u 21. vijeku“, kazao je predsjednik NVO ,,Bjelopoljski demokratski centar“, Zdravko Janjušević.

Janjušević je pozvao sve Rome, i nadležne organe da se uključe i daju doprinos kako bi imali dokument koji će biti trasa ka cilju rješavanja problema sa kojima se suočava ova marginalizovana populacija.

Glavni cilj projekta jeste doprinos socijalnoj integraciji, i unaprjeđenju položaja romskog stanovništva u našem gradu, te ostvarivanje i zaštita njihovih prava, kako bi se smanjila razlika između većinskog stanovništva i pripadnika ove populacije.

,,Projekat ,,Doprinos socijalnoj inkluziji Roma – put do brže integracije u lokalnu zajednicu“, Komisija je ocijenila veoma kvalitetnim i zato je u velikom procentu podržan. Opština je veoma zainteresovana da unaprijedi položaj Roma, i preduzete su brojne aktivnosti, kao što je izrada Lokalnog plana, a vjerujem da ćemo sljedeće nedjelje imati sastanak sa radnom grupom koja određuje lokaciju za stanovanje Roma. Želimo izgradnju tolerantnog društva bez diskriminacije bilo koje ranjive grupe u našem gradu“, kazala je sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu, Saida Čikić.

Svjesni činjenice da su Romi veoma malo uključeni u društvene tokove, Čikić je istakla, da čine sve kako bi Rome istinski integrisali u sve procese.

NVO ,,E-Roma“, svakodnevno radi na poboljšanju života ove populacije, a jedan od predstavnika, Džemal Selimović, koji je bio prvi koordinator Kancerlarije za Romska pitanja, kazao je da Romi žive veoma loše, ali i da zaslužuju bolji život.

,,Mi hoćemo ista prava kao i ostali građani, da imamo otvorena vrata za poslove u svim institucijama a ne samo da čistimo ulice, ili poslove koje niko drugi neće da radi. I mi imamo ponos i dostojanstvo, hoćemo život dostojan čovjeku. Malo je onih koji nas razumiju, zato se i zahvaljujem Zdravku Janjuševiću koji nam pruža podršku“, istakao je Selimović.

Koordinator svih kancelarija u Lokalnoj samoupravi, Miloš Kljajević, čestitao je dan Roma, i kazao će ubrzo biti otvorena kancelarija za Romska pitanja, jer su kako ističe, poslat zahtjev Ministarstvu finansija, za odobrenje da zaposle dvije osobe, od kojih će jedna biti pripadnik Romske populacije.

Nakon održane diskusije, najmlađim pripadnicima Romske populacije uručeni su pokloni, školske tzorb sa priborima.

Projekat ,Doprinos socijalnoj inkluziji Roma – put do brže integracije u lokalnu zajednicu“, podržan je od strane Komisje za raspodjelu sredstava NVO Opštine Bijelo Polje.

Autorka i foto: Eldina Idrizović

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA VEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE