JU Ratkovićeve večeri poezije potpisala Memorandum o saradnji sa VISKOM iz Beograda

Javna ustanova Ratkovićeve večeri poezije potpisala je Memorandum o saradnji sa Visokom školom za komunikacije iz Beograda, radi postizanja ciljeva u oblasti naučno-stručne i poslovno-tehničke saradnje.

Memorandum o saradnji podrazumijeva edukaciju i stručno usavršavanje u oblasti kulture i umjetnosti, razvoj programa stručne prakse za studente i polaznike edukacijskih programa, razmjenu osoblja na programima obuka, kao i razmjenu praksi, kazao je direktor Visoke škole za komunikaciju prof. dr Boban Tomić.

“Uspostavljanjem saradnje zajednički ćemo raditi na afirmaciji kulturno-umjetničkog stvaralaštva u prekograničnim i međunarodnim razmjerama, u cilju izgradnje širih oblika saradnje među ljudima i institucijama, kao i vrednovanju kulturno-istorijske i umjetničke baštine naših naroda i zemalja”, istakao je Tomić, dodajući da planiraju organizaciju stručnih skupova, naučnih konferencija, umjetničkih i stvaralačkih manifestacija, smotri, konkursa, književnih večeri, izložbi i drugih sadržaja.

Direktor JU Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić kaže da će potpisivanje Momoranduma doprinijeti razvoju modela međusektorske saradnje, što dovodi do veće prepoznatljivosti kultuno-umjetničkog stvaralaštva i baštine i njene valorizaciji u široj društvenoj strukturi, a posebno u ekonomskom pogledu i iznalaženju mogućnosti za vrednovanje kulture i kulturnog naslijeđa u ekonomiji, turizmu i poslovnim praksama.

 “Zajedno ćemo raditi na izradi projektnih prijedloga radi zajedničkog konkurisanja kod domaćih i međunarodnih fondova za prekograničnu kulturnu saradnju, a planiramo i zajedničke aktivnosti na unapređenju rada prekograničnih i međunarodnih mreža i asocijacija u regionu te bolje povezivanje ljudi, stvaralaca, ideja i projekata”, saopštio je Musić.

Takođe, Tomić i Musić ističu da navedenim oblicima saradnje JU Ratkovićeve večeri poezije i Visoke škole za komunikaciju izgrađuju zajedništvo i doprinose razvoju lokalnih zajednica i tako unapređuju međudržavnu saradnju Crne Gore i Srbije u oblasti kulture, umjetnosti, nauke i obrazovanja.

Izvor: JU Ratkovićeve večeri poezije

Foto:Arhiva RBP

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

BEZ SAGLASNOSTI REDKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE