Lokalni akcioni plan zaštite biodiverziteta doprinijeće očuvanju životne sredine

Stanje biodiverziteta u Bijelom Polju nije na zadovoljavajućem nivou, a izrada Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta prvi je korak ka rješavanju tog sistematskog problema, istakao je danas sekretar Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović, na centralnoj javnoj raspravi o nacrtu tog dokumenta.

Lokalni akcioni plan zaštite biodiverziteta Bijelog Polja za period od 2018 do 2022. je prvi dokument takve vrste koji Opština Bijelo Polje donosi, sa ciljem očuvanja i zaštite prirode, unapređenja i održivog korišćenja biodiverziteta.

“Radna grupa za izradu  Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta uradila je presjek trenutnog stanja biodiverziteta u  Bijelom Polju, ovim dokumentom smo  definisali  i sve tzv. crne ekološke tačke na teritoriji opštine Bijelo Polje, načine njihove sanacije i dugoročnog rješavanja”, saopštio je danas Ćorović.

Dokument o zaštiti biodiverziteta urađen je u skladu sa svim propisima, a pored opštih karakteristika Bijelog Polja, sadrži zakonski i institucionalni okvir, metodološke pristupe, kao i istraživanja , pojasnio je prof. dr Danilo Mrdak, koji je član Radne grupe za izradu LPA zaštite biodiverziteta.

“Lokalni akcioni plan zaštite biodiverziteta sadrži opis prirodnih vrijednosti područja teritorije Bijelog Polja, podatke o zaštićenim prirodnim dobrima na tom području, negativan uticaj na zaštićena prirodna dobra, finansijska sredstva za sprovođenje mjera zaštite prirode, izazove zaštite i sprovođenje mjera zaštite prirode, mjere i aktivnosti za sprovođenje plana sa utvrđenim prioritetima i druge elemente od značaja za zaštitu prirode. Opisali smo biodiverzitet i to iz ugla svake grupe organizama, od botanike do životinjskih grupa, a obradili smo i speleološke objekte”, naveo je Mrdak.

On je istakao da je posebna poažnja posvećena aktivnostima i mjerama očuvanja, koje su kreirane na osnovu sprovedenih analiza i istraživanja.

“Priroda i biodiverzitet moraju se aktivno koristiti, jer samo na taj način lokalno stanovništvo može da shvati koji su benefiti čiste i očuvane prirodne okoline”, poručio je prof. dr Danilo Mrdak.

Na današnjoj centralnoj javnoj raspravi o Nacrtu Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022, održanoj u prostorijama Pravnog fakulteta, sekretar Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj Jasmin Ćorović je istakao i da je po Zakonu o zaštiti prirode Lokalna samopurava bila u obavezi da donese ovaj dokument.

“S obzirom da je Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj nadležan za poslove zaštite životne sredine i prirode, uputili smo prijedlog predjsedniku Opštine da se utvrdi Odluka o izradi ovog plana, što je i učinjeno. Nakon toga je formirana i Radna grupa koja je izradila Lokalni akcioni plan zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022. Izradom ovog dokumenta napravili smo prvi korak, a pokušaćemo da iz lokalnog budžeta, ali i svih drugih izvora prihoda, obezbijedimo sredstva neophodna za realizaciju programa usmjerenih na rješavanje ovog problema”, rekao je danas Ćorović, koji je i predsjednik Radne grupe.

Pored Ćorovića učešće u izradi Lokalnog akcionog plana zaštite biodiverziteta Bijelog Polja 2018 – 2022. učestvovali su i prof. dr Danilo Mrdak, prof. dr Miloje Šundić, prof. dr Dušan Bugarin, prof. Tomo Tomović, Milorad Rmandić i Željko Madžgalj.

Javna rasprava o ovom dokumentu trajaće do 20. marta, a svi zainteresovani primjedbe, prijedloge i sugestije mogu dostaviti Sekretarijatu za ruralni i održivi razvoj opštine Bijelo Polje, u pisanoj formi, na adresu Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj, Opština Bijelo Polje, ul. Slobode bb, ili na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Autorka: Sanja Čujović

Foto: Vladimir Jelić

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

BEZ SAGLASNOSTI REDAKCIJE ZABRANJENO JE PREUZIMANJE SADRŽAJA SA WEB PORTALA RADIJA BIJELO POLJE