Poljoprivreda je potencijal za razvoj Bijelog Polja i sjevera Crne Gore

Poljoprivredna proizvodnja i organska hrana je potencijal razvoja Bijelog Polja i sjevera Crne Gore zaključeno je na današnjem okruglom stolu koji je održan u sklopu projekta Eko zona.

Nosilac projekta Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje i partner NVO Novi poredak, čiji je izvršni direktor Radivoje Bogavac su u cilju edukacije poljoprivrednika i građana Bijelog Polja i povezivanja sa stručnjacima iz oblasti ekologije, zdrave životne sredine i ekonomije, realizovali višemjesečni projekat uz finansijsku podršku Sekretarijata za ruralni razvoj.

Više od 30 učesnika okruglog stola, kao završne aktivnosti projekta, je u Bijelom Polju imalo priliku da čuje nove trendove u proizvodnji i plasmanu hrane u regionu. Zaključak je da je neophodno da država omogući veću podršku za ovu vrstu djelatnosti, kao i da u što skorijem periodu donese i implementira dokumentaciju koja se primjenjuje u državama Evropske unije.

 

Redakcija Radija Bijelo Polje