Uručeni poklon paketići romskoj djecu u Strojtanici i Rakonjama

U susret novogodišnjim praznicima raukovodilac Odjeljenja u Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Miloš Kljajević i izvršni direktor NVO Bjelopoljski demokratski centar Zdravko Janjušević , koji je i član Tima za praćenje primjene Lokalnog akcionog plana za integraciju Roma Opštine Bijelo Polje uručili su danas poklon paketiće romskoj djeci u naseljima Strojtanica i Rakonje.

Kljajević je kazao da su u susret Novoj godini obišli dvije lokacije na kojima živi romska populacija, a to su Strojtanica i Rakonje.

-Podijelili smo poklon paketiće dar Opštinje Bijelo Polje. Uručenju poklon paketića prisustvovao je i predstavnik Roma Ismet Selimović. Loklana uprava u svom punom kapacitetu želi da pomogne romskoj populaciji, koja je jedana od najmarginalizovanijih grupa u društvu. Opština na ovaj način pokazuje brigu i želi da uključi ovu marginalizovanu grupu u sve drštvene tokove, kazao je Kljajević

izvor: Sajt Opstine Bijelo Polje