Aplikacija za provjeru potpisa podrške u funkciji

Aplikacija putem koje će građani moći da provjere da li se njihovi potpisi podrške nalaze u bazi podataka podrške kandidatima za predsjednika Crne Gore na izborima 19. marta biće u funkciji od danas, saopšteno je iz Državne izborne komisije (DIK).

Kako se navodi, aplikaciji se pristupa na sajtu DIK-a klikom na rubriku provjeripotpis.me ili direktno na veb /web/ adresu www.provjeripotpis.me unosom jedinstvenog matičnog broja (JMB) i broj lične karte birača. „Na ekranu se zatim ispisuje odgovarajuća poruka. Ukoliko je birač unesen u bazu podataka provjerenih potpisa podrške, na aplikaciji se pojavljuje ime kandidata kojem je dat potpis podrške“, pojasnili su iz DIK-a. Oni su kazali da će, ukoliko podaci o biraču nijesu u bazi podataka, poruka sa tim sadržajem biti ispisana na ekranu. Iz DIK-a su objasnili da su, saglasno Upustvu o načinu i postupku provjere potpisa podrške izbornoj listi za izbor poslanika i kandidatu za predsjednika Crne Gore, u bazu podataka podrške kandidatu unosili dio potpisa koji je bio dovoljan za utvrđivanje da postoji najmanje 8.101 validan potpis. „Može se desiti da je birač dao potpis podrške, a da se njegovi podaci ne nalaze u bazi provjerenih potpisa imajući u vidu da u bazu podataka nisu unošeni svi potpisi, već dio potpisa dovoljan za utvrđivanje kandidature“, naglasili su iz DIK-a. Kako su napomenuli, prilikom unosa potpisa podrške kandidatima za predsjednika države unošeni su lični podaci sa obrasca. „DIK nije cijenila autentičnost pojedinačnih potpisa podrške birača kandidatu, imajući u vidu da ova radnja može biti predmet grafoloških tumačenja, što nije u nadležnosti Komisije“, navodi se u saopštenju.

Izvor:RTCG