Ovako će glasati pacijenti i osobe u samoizolaciji

Naredba Ministarstva zdravlja kojom se uređuje način glasanja za određene kategorije stanovništva, propisuje da birači koji su u samoizolaciji na glasanje izlaze u posebnom terminu, dok oni koji su na bolničkom liječenju glasaju putem pisma, a dužni su da poštuju sve propisanje mjere.

Birači koji su, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, smješteni u karantin ili samoizolaciju prilikom ulaska u Crnu Goru ili zbog sumnje da su bili u kontaktu sa oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti mogu da izlaze iz karantina ili porodičnog smještaja ili drugog objekta, radi glasanja na biračkom mjestu, samo u vremenu potrebnom za glasanje, uz obavezno pridržavanje svih propisanih mjera.

“Birači koji su na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, smješteni u karantin ili samoizolaciju jer imaju pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus i imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti mogu samo da glasaju putem pisma u porodičnom smještaju ili drugom objektu u kojem su smješteni i dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera”, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Povjerenici za glasanje van biračkog mjesta prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera kao što je fizička udaljenost od dva metra, dezinfekcija ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica i jednokratne prekrivke za odijelo i dr., u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

“Povjerenici, prilikom povratka na biračko mjesto dužni su da se pridržavaju svih propisanih mjera (fizička udaljenost od dva metra, dezinfekcija ruku i koverte sa glasačkim listićem, nošenje zaštitne maske, odlaganje korišćene zaštitne opreme i dr.)”, navodi se u saopštenju.

Birači koji se nalaze na bolničkom liječenju zbog infekcije novim koronavirusom, koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze na bolničkom liječenju, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera. Povjerenici, prilikom postupanja po zahtjevu za glasanje putem pisma ove kategorije birača u zdravstvenoj ustanovi, dužni su da postupaju u skladu sa propisom kojim se uređuje način i postupak sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a po uputstvima prisutnog zdravstvenog radnika.

“Birači koji se nalaze u bolnici radi dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije ili zdravstvene njege, koja nije prouzrokovana infekcijom novim koronavirusom, koji glasaju putem pisma u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se nalaze, dužni su da se tokom glasanja obavezno pridržavaju svih propisanih mjera”, navodi se u saopštenju.

Povjerenici, dužni su da nose zaštitni ogrtač/mantil, visoko filtracione maske, rukavice i dr., u skladu sa Preporukama Državne izborne komisije.

 “Nepostupanje po ovim mjerama podliježe krivičnoj odgovornosti. Zadužuju se nadležni državni organi da pojačaju kontrolu poštovanja mjere samoizolacije, u skladu sa ovom naredbom i rješenjima sanitarne inspekcije”, poručeno je iz Ministarstva.

Izvor:RTCG