Pravo glasa i za građane van mjesta prebivališta

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je djelove dokumenta Državne izborne komisije (DIK) Pravila o glasanju putem pisma, čime građani koji su u samoizolaciji i karantinu imaju pravo glasa putem pisma.

“Ukidaju odredbe tačke 1. al. 3. i 4., u dijelu koji glasi: “u mjestu prebivališta”, Pravila o glasanju putem pisma koje je donio DIK i prestaju da važe danom objavljivanja odluke”, objavljeno na sajtu Ustvanog suda, Inicijativu za ukidanje odredbi Pravila o glasanju putem pisma podnio je Centar za građansko obrazovanje.

Iz Ustavnog suda su kazali da će se odluka objaviti u Službenom listu Crne Gore, na način na koji su objavljena Pravila.

 

Izvor: MINA