Državna razvojna banka za oporavak ekonomije

Poslanik u Skupštini Crne Gore i kandidat na listi „Socijaldemokrate - Ivan Brajović - Mi odlučujemo DOSLJEDNO“ Boris Mugoša istakao je da se Socijaldemokrate zalažu za osnivanje državne razvojne banke, koja bi bila jaka potpora oporavku naše ekonomije i jačanju njenog razvojnog potencijala i državne telekomunikacione kompanije, koja bi doprinijela povećanju konkurentnosti na tržištu telekomunikacija i unapređenju bezbjednosti i sigurnosti podataka.

“Uz afirmaciju principa slobodne konkurencije i tržišnog poslovanja, Socijaldemokrate smatraju da je neophodna aktivna i pažljivo balansirana uloga države u ekinomiji. Ona mora biti efikasni mehanizam za podsticanje privrednog razvoja, odnosno da u kontinuitetu unapređuje poslovni ambijent, smanjuje razna fiskalna i parafiskalna opterećenja na privredu, definiše jasna pravila tržišne utakmice i jača institucije sistema koje treba da osiguraju da su ta pravila jednaka za sve, ali država treba da bude i korektivni faktor u cilju stvaranja pravedne tržišne utakmice i socijalno odgovorne raspodjele ekonomskih benefita”, kazao je Mugoša.

U tom smislu, objašnjava Mugoša, Socijaldemokrate se godinama zalažu za osnivanje državne razvojne banke, a aktuelna situacija u crnogorskoj ekonomiji uzrokovana pandemijom COVID-19 još je jedna potvrda ispravnosti zalaganja SD-a za crnogorsku razvojnu banku, koja bi bila jaka potpora oporavku naše ekonomije i jačanju njenog razvojnog potencijala i njene konkurentnosti.

 

Izvor: RTCG